Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

What were they doing? - practice in speaking. Co oni robili? - ćwiczenia w mówieniu.

Data dodania: 2013-04-23 22:00:18
Autor: Ksenia Wilczewska

Istota języka angielskoego — ćwiczenia w mówieniu. Oto przykładaowa lekcja przeprowadzona w kl. VI szkoły podstawowej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Temat zajęć: What were they doing?- practice in speaking.

                   Co oni robili?-ćwiczenia w mówieniu.

Klasa VI b

Prowadzący zajęcia: Ksenia Anita Wilczewska

 1. Cele lekcji

Ogólny cel lekcji:

Celem lekcji jest doskonalenie sprawności mówienia i słuchania.

a) Wiadomości

Uczeń zna:

 • wybrane słownictwo i zwroty związane z relacjonowaniem wydarzeń,
 • zna czasy gramatyczne potrzebne do relacjonowania zdarzeń,

b) Umiejętności

Uczeń:

 • ćwiczy sprawność mówienia i słuchania,
 • relacjonuje wydarzenia,
 • wykorzystuje posiadany zasób słów i wyrażeń w sytuacji rozmowy,
 • wykonuje ćwiczenia związane z tematem,
 • opisuje czynności wykonywane na ilustracjach.

c) Postawy

Uczeń:

 • harmonijnie współpracuje z kolegami i nauczycielem,
 • bierze czynny udział w rozmowie,
 • prezentuje swoją wiedzę na temat użycia czasu Past Continuous

2. Treści podstawy programowej:                                                                              Uczeń:

 • rozumie ogólny sens prostego tekstu,
 • wyszukuje proste informacje szczegółowe   
 • prosi o informacje
 • opowiada o czynnościach życia codziennego                                                                           

3. Metody i formy pracy

Metoda: podejście komunikacyjne, metoda pytania-odpowiedzi, audiolingwalna,

Forma: praca w parach, zespole oraz indywidualna

4. Środki dydaktyczne

Podręcznik, płyta Cd, karty pracy

5. Przeprowadzenie lekcji

Wprowadzenie (ok. 5 minut):

Nauczyciel:

- sprawdza obecność,

- informuje o ocenach uzyskanych z kartkówki,

- podaje temat i ogólny cel lekcji.

Przebieg lekcji (około 35):

1. Nauczyciel pyta, w jakich sytuacjach używamy czasu Past Continuous i jak tworzy się zdania w tym czasie. Uczniowie odpowiadają na pytania podając przykłady.

3. Uczniowie otwierają podręczniki  i zapoznają się z treścią zadania.

4. Uczniowie odpowiadają na pytania do zadania.

5. Uczniowie wyjaśniają podane wyrażenia oraz wypowiadają się na temat sytuacji przedstawionej na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !