Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program ferii zimowych

Data dodania: 2013-04-23 18:06:11

Program ferii zimowych

PROGRAM FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W BŁAŻKOWEJ 

WSTĘP

Ferie zimowe to czas wypoczynku, radości i przyjemności. Dzieci zasłużyły na odpoczynek po półrocznej pracy w szkole. Najbardziej wskazany byłby wypoczynek tych dzieci poza miejscem zamieszkania, jednak niewiele dzieci z naszej szkoły może sobie pozwolić na wyjazd. Większość dzieci spędza czas wolny w domu. Stąd propozycja zorganizowania ferii zimowych w szkole. Chcemy, by nasze dzieci miło spędziły ten czas, nie nudziły się i postrzegały szkołę nie tylko jako miejsce nauki, ale też wesołej zabawy.

Gry i zabawy różnego typu wzbogacają życie dziecka i wszechstronnie wpływają na rozwój jego osobowości. Wyrabiają nie tylko sprawność fizyczną, ale także rozwijają umysł i wzbogacają wiedzę. Biorąc udział w zajęciach zespołowych, dzieci uczą się społecznego współdziałania, a także wytrwałości, zdyscyplinowania i odpowiedzialności. Najcenniejszą jednak rolą zabawy jest  wywoływanie uśmiechu i radości na twarzach dzieci. Dla wielu dzieci taka forma będzie jedyną formą wspólnej zabawy i wypoczynku.

Uczestnicy 

Program zimowiska jest przeznaczony dla uczniów klas I – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Błażkowej. W zajęciach będą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie. Zajęcia w ferie zaplanowano na pierwszy tydzień na 4 dni po 3 godziny (od 12.02. 2013 do 15.02.2013 –godz. od 9.00 do 12.00)

Program został opracowany, by zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, kształtować u nich nawyki zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz by zagospodarować ich wolny czas przynajmniej w pierwszym okresie ferii zimowych. Treści ujęte w programie są zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej, a ich realizacja przebiega przy wykorzystaniu metod aktywizujących.

Cele programowe:

Dzieci

- uczestniczą w zorganizowanym wypoczynku podczas ferii zimowych,

- bezpiecznie, radośnie i atrakcyjnie spędzają czas wolny

- uczą się współdziałania i współżycia w grupie,

- poznają gry i zabawy, które pomogą ciekawie spędzić ferie zimowe i czas wolny, 

- zwracają uwagę na kulturę osobistą, zachowanie w czasie zajęć w szkole.

- integrują się z innymi dziećmi w zabawie,

- stosują zasady współzawodnictwa podczas gier zespołowych,

- kształtują  poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

- poznają wartości płynące z rozwoju własnych zainteresowań,

- wyrabiają postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu,

Treści kształcenia

 

Hasło dnia

Cele:

1.

12.02.

Angielski na wesoło

- kształtowanie wśród uczniów świadomości językowej

- rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy

- kształtowanie świadomości uczenia się j. angielskiego poprzez zabawy i gry

- rozwijanie zainteresowań językiem poprzez wykorzystanie technik plastycznych

- zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i zapamiętywania materiału

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !