Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów gimnazjum

Data dodania: 2013-04-14 12:09:39
Autor: Krystyna Stefaniak

Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów gimnazjum "Dobra atmosfera to podstawa"

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU

Program został napisany z myślą o uczniach z zaburzeniami zachowania. Osoby te spotykają się raz w tygodniu, po dwie godziny zegarowe. Podstawową matodą pracy terapeutycznej jest socjoterapia, czyli połączenie terapii grupowej z socjalizacją, przy akceptacji i pozytywnych relacjach dziecka z wychowawcą. Głównym celem jest to, aby uczniowie z zaburzeniami w zachowaniu sensownie, w radosnej atmosferze i twórczo spędzali czas wolny. Zespół liczy 13 osób w skład którego wchodzą nie tylko problematyczni uczniowie, ale też "wzorcowi" (uczniowie nie mający problemów z zachowaniem, o wysokiej kulturze, z poczuciem humoru, utalentowani muzycznie, aktorsko, a także - absolwentka szkoły - wolontariuszka, która studiuje resocjalizację). Głównie chodzi o to, aby uczniowie z deficytami mogli czerpać przykład z tych, którzy ich nie mają, żeby czuli się akceptowani, aby zapomnieli o swoich troskach, by mogli odreagować złe emocje.

Założenie jest takie, żeby nie zmuszać do uczestnictwa w zajęciach - muszą one być na tyle atrakcyjne, aby same przyciągnęły uczniów, szczególnie tych, którzy mają takie wskazania np. wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogicznej.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY

Uczestnicy zajęć wywodzą się głównie z rodzin dysfunkcyjnych. Są to uczniowie, którzy charakteryzują się agresją, sprawiają kłopoty wychowawcze, maja problemy osobowościowe (stres, obniżona samoocena, nadpobudliwość, brak motywacji do nauki), trudności w relacjach międzyludzkich (odrzucenie przez rówieśników i/lub jednego z rodziców, awantury rodzinne), po przeżyciach traumatycznych (przemoc w domu, konflikty rodziców, alkoholizm, żałoba, rozwód rodziców). Są wśród nich sieroty społeczne przebywające w domu dziecka lub wychowywane przez - niewydolnych wychowawczo - krewnych.

CELE PROGRAMU:

1. CEL OGÓLNY:

 • Wzmacnianie osobowości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.
 • Stworzenie poszczególnym uczniom doświadczeń korygujących ich sądy urazowe

Czynnikiem zmiany są doświadczenia korekcyjne, emocjonalne i nabywanie nowych umiejętności. Zmiany sądów urazowych dotyczą czterech obszarów: ja – rówieśnicy, ja – dorośli, ja – zadanie, ja – ja.

CEL ROZWOJOWY – zaspakajanie podstawowych potrzeb uczniów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, podejmowanie ważnych zagadnień dla danej grupy wiekowej. W okresie dojrzewania cel rozwojowy musi być ukierunkowany na odkrywanie świata psychicznego i kształtowanie indywidualnych poglądów na otaczającą rzeczywistość. Należy brać pod uwagę wszystkie procesy emocjonalne, oraz kryzysy jakie przeżywa dorastająca młodzież.

CEL EDUKACYJNY – wspomaganie procesu nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach i procesu rozumienia świata społecznego. Celami edukacyjnymi może być: uczenie się rozpoznawania emocji, poznawanie mechanizmów uzależnień, uczenie się pełnienia określonych ról, rozwiązywania konfliktów między ludźmi.

CEL TERAPEUTYCZNY - sprzyjanie odreagowaniu napięć emocjonalnych, dostarczanie nowych doświadczeń przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych. Aby prawidłowo określić cel terapeutyczny należy przede wszystkim dokonać diagnozy trudnych stanów emocjonalnych poszczególnych członków grupy. Trudne stany emocjonalne dzieci objawiają się takimi zachowaniami jak: nadpobudliwość psychoruchowa, agresja, stosowanie przemocy lub nieśmiałość i wycofanie.

Zajęcia socjoterapeutyczne mają stworzyć takie sytuacje, w których uczeń będzie mógł poznać siebie, docenić swoje mocne strony, zmienić sądy o sobie i otaczającej rzeczywistości, a także nabyć nowe umiejętności, głównie interpersonalne.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształcenie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne
 • Wzmacnianie cierpliwości w sytuacjach niepowodzeń
 • Wyciszanie nastawień lękowych – ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacyjne
 • Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy
 • Wskazanie właściwych form rozładowania napięć emocjonalnych, będących źródłem agresji
 • Wdrażanie do kontrolowania emocji oraz rozwijania zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych u innych osób
 • Wywoływanie radości z podejmowanego wysiłku i efektów
 • Kształtowanie doprowadzania czynności do końca
 • ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !