Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Dzieci ryzyka dysleksji

Data dodania: 2013-03-05 21:29:28
Autor: Marzena Zych

Pierwsze objawy dysleksji u uczniów w klasach I — III szkoły podstawowej

Dzieci ryzyka dysleksji

1. Objawy dysleksji u uczniów klas I – III szkoły podstawowej

W klasach I – III szkoły podstawowej można mówić o ryzyku dysleksji, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy symptomy trudności nie są skutkiem wyłącznie okresowych braków rozwojowych i dydaktycznych, czy zaniedbań środowiskowych, które można szybko wyrównać odpowiednimi zabiegami pedagogicznymi. Jednak nauczyciel zauważa już objawy dające podstawy  do rozpoznania dysleksji rozwojowej. Są to:

1. Zaburzenia w zakresie dużej motoryki:

- dziecko wykazuje małą sprawność ruchową całego ciała – słabo biega, skacze - ma trudności z nauczeniem się jazdy na hulajnodze, rowerze

- niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

- ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych, jak chodzenie po linii,   stanie na jednej nodze oraz ćwiczeń wymagających uczenia się sekwencji ruchowych

2. Zaburzenia w zakresie małej motorki:

- dziecko nie opanowało w pełni czynności samoobsługowych zawiązanych z ubieraniem się, myciem, jedzeniem

- ma małą sprawność manualną – trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w czasie zajęć szkolnych, używaniem nożyczek[1]

3. Zaburzenia koordynacji – wzrokowo – ruchowej:

- dziecko ma trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem

- brzydko i niechętnie rysuje, pisze, nie mieści się z pismem w liniaturze

- nieprawidłowo trzyma ołówek lub długopis w palcach, zbyt mocna go przyciska i ręka szybko się męczy

- ma trudności z rysowaniem szlaczków w liniaturze zeszytu

4. Zaburzenia funkcji wzrokowo – przestrzennej:

- dziecko wykazuje trudności z wyróżnianiem elementów z całości lub z ich syntetyzowaniem w całość, na przykład podczas budowania według wzoru konstrukcji z klocków, układania  mozaiki

- ma trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki

- z trudem odróżnia podobne kształty, na przykład liter m – n, l – t

- z trudem odróżnia identyczne kształty, , inaczej położone w przestrzeni, na przykład liter p – g – b – d

- myli wyrazy od i do

5. Zaburzenia funkcji słuchowo – językowej:

- dziecko ma wadliwą wymowę

- przekręca złożone wyrazy, na przykład sosa lub szosza

- ma trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów

- używa sformułowań błędnych pod względem gramatycznym, na przykład nad – pod, za – przed, wewnątrz – na zewnątrz

- ma zaburzenia słuchu fonemowego, dlatego też myli nazwy zbliżone fonetycznie, czyli różniące się jedną głoską oraz słuchu fonematycznego, czyli trudności z różnicowaniem głosek, dokonywaniem analizy i syntezy[2]

6. Zaburzenia pamięci fonologicznej, sekwencyjnej:

- dziecko z trudem zapamiętuje sekwencje nazw, na przykład dni tygodnia, pory roku, sekwencje czasowe, na przykład wczoraj – dziś – jutro

- ma trudności z zapamiętywaniem wierszy, piosenek, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie

- ma trudności z zapamiętywaniem kolejności liter w alfabecie, cyfr

- ma trudności z szybkim wymienieniem serii nazw, na przykład wszystkich owoców jakie znasz

- ma trudności z zapamiętaniem tabliczki mnożenia

7. Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni:

- dziecko ma trudności ze wskazywaniem na sobie części ciała i określaniem ich terminami: prawe – lewe

- wykazuje trudności z...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !