Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zamiana jednostek długości w klasie IV – powtórzenie

Data dodania: 2013-02-28 10:50:46
Autor: Renata Czarny

Przygotowując ten konspekt chciałem zaproponować wykorzystanie stosowanej w nauce języków obcych metody «fiszek» do ćwiczeń umiejętności matematycznych. Załączone materiały ( «fiszki» i domino) można wykorzystać zarówno na lekcji, jak i zajęciach wyrównawczych.

KONSPEKT LEKCJI 

Temat: Zamiana jednostek długości – powtórzenie w klasie IV

Cele:

 • uczeń zna zależności pomiędzy podstawowymi jednostkami długości

 • uczeń umie zamieniać jednostki długości
 • uczeń umie zamieniać wyrażenia dwumianowane na jednomianowane i odwrotnie

Metody nauczania:

 • pogadanka

 • ćwiczenia praktyczne

 • zabawa dydaktyczna

Formy pracy:

 • indywidualna

 • w grupach (w parach)

Materiały:

 • Karty - „Fiszki” z zamianą jednostek długości (Załącznik 1 i 2)

 • Domino z zamianą jednostek długości (Załącznik 3)

Uwagi: Fiszki należy wydrukować dwustronnie - z załącznika 1 na jednej stronie i z załącznika 2 na odwrocie tych samych kart. Następnie pociąć na fiszki tak, aby na jednej stronie każdej kartki był przykład wykropkowany (uczeń podaje rozwiązanie), a na jej odwrocie ten sam przykład z prawidłową odpowiedzią (uczeń sam sprawdza swój wynik).

Domino należy wydrukować i pociąć na dwuelementowe części.

Czas zajęć:

 • 1 godzina lekcyjna

Przebieg lekcji:

1. Czynności...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !