Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2012-05-22 14:03:10
Autor: Barbara Potera-Szpak

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

 


 

Barbara Potera-Szpak

Nauczyciel języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2009-31.05.2012)

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub

opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

 

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Termin

 

Dowody realizacji

 

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego poszerzających wiedzę z zakresu pracy dydaktycznej                i wychowawczej

 

 

Udział w kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego

 

Cały okres stażu

 

Zaświadczenia

 

2. Samodzielne poszerzanie                             i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki przedmiotu

 

 

Systematyczne studiowanie literatury (książki, czasopisma) dotyczącej psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki przedmiotu

 

Cały okres stażu

 

Wykaz przydatnej literatury

 

3. Systematyczne gromadzenie i aktualizowanie zasobów pomocy dydaktycznych

 

 

Opracowanie pomocy dydaktycznych do konkretnych lekcji

 

Wg potrzeb

 

Wykaz opracowanych środków dydaktycznych

 

4. Opieka nad pracownią języka angielskiego

 

 

Aktualizowanie gazetki ściennej

 

Prezentacja prac uczniów

 

 

Cały okres stażu

 

Zestaw plakatów, kartek okolicznościowych, projektów itp. wykorzystanych do dekoracji pracowni

 

 

5. Prowadzenie koła zainteresowań z języka angielskiego oraz praca z uczniem zdolnym

 

 

 

Prowadzenie koła zainteresowań z języka angielskiego

 

Przygotowywanie i motywowanie uczniów do udziału w konkursach

 

Cały okres stażu

 

Program koła zainteresowań

 

Zaświadczenia

 

 

6. Współpraca                  z rodzicami

 

 

Udział w spotkaniach wychowawcy                      z rodzicami uczniów

 

Indywidualne spotkania z rodzicami

 

Cały okres stażu

 

Zaświadczenia

 

 

 

§8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

...

 

Zadania

 

 

Formy realizacji

 

Termin

 

Dowody realizacji

 

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu  edukacji informatycznej

 

 

Udział w szkoleniach

Samokształcenie

 

Cały okres stażu

 

Zaświadczenia

 

2. Korzystanie ze zdobyczy technologii komputerowej oraz zasobów Internetu             w pracy pedagogicznej

 

 

Opracowanie sprawdzianów, scenariuszy lekcji, planów nauczania, kryteriów oceniania, środków dydaktycznych itp. przy pomocy komputera

Prowadzenie przy pomocy komputera dokumentacji własnej pracy pedagogicznej

 

Korzystanie z różnych stron i portali internetowych

 

Cały okres stażu

 

Przykłady sprawdzianów, scenariuszy lekcji, planów nauczania, kryteriów oceniania, środków dydaktycznych itp.

Przykłady sprawozdań                          z konkursów oraz                 z własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej

Wykaz przydatnych stron internetowych

 

3.  Korzystanie z zasobów Internetu             w trakcie zajęć koła zainteresowań z języka angielskiego

 

Prowadzenie zajęć koła zainteresowań                 z języka angielskiego w szkolnym centrum multimedialnym            i informacyjnym

 

 

II rok stażu

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !


może zainteresuje Cię także: