Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Bryły wpisane i opisane

Data dodania: 2012-05-21 21:11:12

konspekt zajęć dla klasy 3 LO

 

Temat lekcji: Bryły wpisane i opisane – powtórzenie wiadomości

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Andrzej Borzym

Klasa: 3 Liceum Ogólnokształcące

Potrzebne pomoce: Matematyka – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. W. Babiański L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska,

                                 Modele brył.

Cele:
- kształcenie umiejętności rysowania brył w przestrzeni;
- uporządkowanie i uzupełnienie wiadomości i umiejętności dotyczących obliczania pola    powierzchni i objętości brył wpisanych i opisanych na innych bryłach.
- kształcenie umiejętności logicznego myślenia i rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
- kształcenie intuicji matematycznej
Uczeń musi umieć:
1. narysować bryły w przestrzeni;
2. zaznaczyć na rysunku przekrój bryły płaszczyzną;
4. znać pojęcia: bryła wpisana w wielościan, bryła opisana na wielościanie pole powierzchni i objętość wielościanu;
5. podstawowe wzory na pola figur płaskich;
6. podstawowe wzory na pole powierzchni i objętość wielościanów;
Uczeń powinien :
1. stosować wiadomości do obliczania pól powierzchni i objętości wielościanów wpisanych i opisanych na wielościanach;
2. rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pól powierzchni i objętości wielościanów;
3. obliczać pola danych przekrojów;
4. określać rzeczywiste kształty przekrojów.

Czas trwania lekcji: jedna jednostka lekcyjna (45 minut).

Forma pracy: praca z całą klasą

Metoda pracy: praktyczna, rozwiązywanie zadań

 

 

 

 

Lp.

Zagadnienia

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

Czas

1

Sprawy organizacyjno-porządkowe

Sprawdzenie obecności, sprawdzenie i omówienie pracy domowej

Przywitanie nauczyciela i ...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !