Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Data dodania: 2012-05-20 17:00:59
Autor: Michał Spieczyński

Poniżej znajduje się plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (nauczyciel języka polskiego i wychowawca na świetlicy).

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

 

 

mgr Michał Spieczyński

 

 

 

Data rozpoczęcia stażu:                               01.09.2011r.

Czas trwania stażu:                                     01.09.2011r. – 31.05.2011r.

 

 

 

 

Plan został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu    z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

INFORMACJE O NAUCZYCIELU

 

 • IMIĘ I NAZWISKO: Michał Spieczyński;
 • MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa Nr 42 w Sosnowcu;
 • STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel stażysta.

 

 

KWALIFIKACJE

 

 • Ukończenie pięcioletnich dziennych studiów magisterskich – filologia polska na Uniwersytecie Śląskim (o profilu nauczycielskim);
 • Kontynuowanie nauki w zakresie studiów podyplomowych – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  i wychowanie wczesnoszkolne (termin ukończenia: 03.2012r.).

 

 

OPIEKUN STAŻU

 

 • ......................... – nauczyciel dyplomowany.

 

 

TERMINARZ

 

 • Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
 • Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ................
 • Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: ................
 • Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: ................
 • Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: ................
 • Termin nadania stopnia nauczyciela kontraktowego: ................
 • Data zakończenia stażu: ................

 

 

CEL NADRZĘDNY

 

 • Podniesienie poziomu jakości pracy własnej i szkoły.

 

 

CEL PODRZĘDNY

 

 • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
 • Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole;
 • Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higie-nicznych warunków nauki i wypoczynku;
 • Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole podstawowej;
 • Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
 • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy;
 • Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

 

ZADANIA DO WYKONANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

DOKU-MENTACJA

UWAGI

 I. Sfera organizacyjna

...

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

1. Analiza dokumentów prawnych: Rozporządzenie MEN z dn. 1.12.2004r., Karta Nauczyciela

2. Śledzenie stron internetowych MEN

Wrzesień

Plan rozwoju zawodowego

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !