Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Opracowała mgr Sylwia Wróbel

Data dodania: 2012-05-09 18:44:35
Autor: Sylwia Wróbel

Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, dostosowany do wymogów pedagoga szkolnego. Zapraszam do zapoznania się z nim.

 

...

§

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE STOPNIA AWANSU

TERMIN

ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

FORMY
I DOKUMENTACJI

§ 7. 1 1

 

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

1. Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

- Współudział w tworzeniu
i modyfikacji dokumentów szkoły.

- Protokołowanie obrad Rady Pedagogicznej.

 

Potwierdzenia.

okres stażu

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

-Wspólna organizacja zabaw i imprez szkolnych stałych oraz wynikających z kalendarza imprez..

 

Potwierdzenia

okres stażu

3. Aktywne uczestnictwo w pracach komisji: stypendialnej i komisji szkolnego programu wychowawczego.

- Udział w posiedzeniach  oraz pracach komisji

 

Potwierdzenia. Sprawozdania.

okres stażu

4. Opracowanie  tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego.

- Opracowanie konspektów lekcji oraz udostępnienie ich wychowawcom.

Potwierdzenie. Plany wychowawcze.

okres stażu

§ 7. 1 2

 

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

1. Udział w kursach  doskonalących.

- Regularny udział w spotkaniach pedagogów, psychologów i koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole z terenu Siemianowic Śląskich w ramach „Klubu Lidera”.

- Udział w szkoleniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

Dyplomy ukończenia

okres stażu

2. Udział w  konferencjach.

- Uczestnictwo w Forach Profilaktyki oraz Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Zaświadczenia

okres stażu

3. Samodzielne poszerzanie własnej wiedzy.

-  Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu pedagogiki i psychologii.

- Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych ze szczególny-m uwzględnieniem pomocy dysfunkcyjnym rodzinom.

- Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami oraz z dzieckiem uzdolnionym.

 

Bibliografia.

okres stażu

 

 

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

- Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych.

-  Tworzenie dokumentacji własnej pracy.

 

Notatki z przeczytanej literatury
Dokumentacja

okres stażu

§ 7. 1 3

 

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

 

- Uzupełnianie informacji na temat przepisów dotyczących systemu oświaty zdobytych podczas stażu na nauczyciela kontraktowego.

-  Śledzenie zmian, sporządzanie notatek

 

Notatki

 

 

 

 

 

 

okres stażu

 

 

 

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !