Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Chcemy być wierni Bogu

Data dodania: 2012-03-10 13:06:17
Autor: Piotr Pietruszka

Przedstawiam scenariusz lekcji religii przeznaczony do realizacji na katechezie w klasie II SP. Lekcja ma przybliżyć dzieciom znaczenie niedzielnego odpoczynku, obowiązków chrześcijanina a także niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego świętowania dnia świętego.

Chcemy być wierni Bogu

Ks. Piotr Pietruszka

 

Cele  ogólne katechezy:

  •   Uświadomienie wartości życia człowieka
  •   Uzasadnienie obowiązków chrześcijanina wobec Pana Boga
  •   Ukazanie wartości modlitwy wspólnotowej
  •   Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
  •   Rozwijanie umiejętności słuchania wypowiedzi innych osób.
  •   Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy.

 

Cele Operacyjne

 

- Uczeń zna trzecie przykazanie Dekalogu

- Uczeń potrafi wymienić grzechy przeciwko trzeciemu przykazaniu Dekalogu

 

Metody:

Szkic, rozmowa, praca z tekstem, pogadanka, wykład.

 

Formy pracy:

Praca zbiorowa, indywidualna jednolita i zróżnicowana.

 

Środki dydaktyczne:

Tablica, zeszyt, podręcznik

 

 

Plan katechezy:

  1. Modlitwa

 

2.   Powtórzenie materiału

 

3.   Realizacja tematu lekcji

 

4.   Zapis tematu na tablicy i w zeszytach: „Chcemy być wierni Bogu”.

5.   Zeszyt: pod tematem każdy uczeń otrzymuje za zadanie wykonie szkicu, wyłącznie ołówkiem, robota. Warunkiem tego zadania jest nie zaglądanie do sąsiada. Założeniem tego ćwiczenia jest to, że każdy robot  będzie inny, chociaż wszystkie bardziej czy mniej, będą podobne do człowieka. W podsumowaniu oglądamy pracy uczniów i komentujemy.

6.   Galeria prac: wybrani uczniowie prezentują swoje prace i opowiadają co ten robot potrafi...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !


może zainteresuje Cię także: