Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie IIa — Zostań ornitologiem

Data dodania: 2012-01-17 21:58:42
Autor: Beata Barcikowska-Kmieć

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie IIa — Zostań ornitologiem — Klasa II Szkoła Podstawowa

 

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie IIa

 

Prowadząca: Beata Barcikowska-Kmieć

Klasa IIa, Szkoła Podstawowa nr 2 w Malborku

Temat: Zostań ornitologiem.

 

Zakresy edukacji: edukacja polonistyczna, przyrodnicza,  matematyczna.

Środki dydaktyczne: podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej do czytania, podręcznik z ćwiczeniami, wycinanki, tekst opowiadania, atlas „Ptaki polskie”, karty pracy dla każdego ucznia.

 

Formy: zbiorowa, indywidualna, zespołowa.

Metody: słowne: pogadanka, praca z tekstem; metody oglądowe: obserwacja; metody ćwiczeń; gry dydaktyczne: drama.

 

Cele zajęć:

Uczeń:

- wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie

- rozróżnia trzy rodzaje zdań: oznajmujące, pytające, rozkazujące

- układa zdania pytające do zdań oznajmujących

- tworzy polecenia w formie zdań rozkazujących

- uważnie słucha czytanego przez nauczyciela tekstu

- udziela odpowiedzi na zadane pytania

- odnajduje i odczytuje odpowiednie fragmenty tekstu

- określa cechy obserwatora przyrody

- wymienia ptaki, które pozostają  na zimę w Polsce oraz te, które przylatują do Polski na zimę

- wykonuje obliczenia na dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego

 

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie do tematu – odczytanie przez nauczyciela krótkiego opowiadania.

 

       2.   Rozmowa o jesieni i zmianach zachodzących w przyrodzie w październiku.

- Jaka jest pogoda w październiku?

- Jaka dominuje temperatura?

- Jak się wtedy ubieramy?

 

        3.   Przypomnienie wiadomości o rodzajach zdań. 

Odczytanie z karty trzech zdań. Zwrócenie uwagi na zakończenie poszczególnych zdań (kropka, znak zapytania, wykrzyknik). Przeczytanie informacji na temat zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących.

       4.   Układanie zdań pytających do podanych zdań oznajmujących.

Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 września.

Ludzie ubierają się stosownie do pogody.

W przyrodzie następują zmiany.

 

        5.   Tworzenie poleceń do podanych zdań – zdania rozkazujące.

 

        6.   Odegranie scenki pt. „Powrót ze...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !