Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2011-12-30 12:42:12

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela chemii na stopień nauczyciela dyplomowanego. Karina Banasik

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane osobowe:

mgr Karina Banasik

Nauczyciel chemii i biologii

Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi

ul. Grodziecka 29, 41-250 Czeladź

Terminarz:

  1. Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2011r.
  2. Data zakończenia stażu: 31 maja 2014r. 

Wykształcenie i kwalifikacje:

  1. Dyplom ukończenia studiów wyższych
  2. Świadectwo Uzyskania Kwalifikacji Pedagogicznych do Pracy Nauczycielskiej 
  3. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  4. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (2009 r.)

Moje cele główne:

  1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
  2. Realizować działania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
  3. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której odbywa się staż.
  4. Uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły. 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

 

Termin

 

1

Poznanie procedury awansu zawodowego.

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie)

- analiza dokumentów szkoły

- poprawnie sformułowany wniosek

o rozpoczęcie stażu,

- wszczęcie postępowania,

- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły

 

IX 2011r.

2

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.

-wykonywanie zadań zawartych w planie pracy i tych, które będą wynikały z bieżących potrzeb szkoły,

- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

 

-gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, sprawozdań itp.

 

- sprawozdanie

Okres stażu

 

 

V 2014r.

3

Uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły.

- analiza dokumentów ZS nr 1 w Czeladzi (Statut Szkoły, WSO, Plan Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy)

-znajomość dokumentacji,

-wykorzystanie jej do zadań planu rozwoju zawodowego i w codziennych sytuacjach

 

Okres stażu

 

4

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.

-udział w różnych formach doskonalenia zawodowego( kursach, wykładach, szkoleniach, warsztatach)

- zaświadczenia

Okres stażu

 

5

Uwzględnianie w pracy dydaktycznej i wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia.

- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych,

- organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów z problemami w nauce lub innych w zależności od potrzeb uczniów

- angażowanie uczniów w czynny udział w życiu ZS nr 1 w Czeladzi

- dokumentacja własna

Okres stażu

 


§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentacji

 

Termin

 

1.

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !