Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego

Data dodania: 2011-12-14 08:33:18
Autor: Renata Szymanik

Plan Rozwoju nauczyciela wychowania fizycznego

GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr RANATA SZYMANIK

nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SOŚNICOWICE 01.09.2008 r.

& 8.2.1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Opracowanie procedur zapewnienia jakości pracy szkoły.

2. Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego.

3. Praca w zespole nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowawców.

4. Podnoszenie swoich kwalifikacji, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

5. Pedagogizacja rodziców.

6. Prowadzenie dodatkowych zajęć.

7. Organizowanie zawodów promujących szkołę i jej zadania.

8. Przygotowanie uczniów do konkursów.

9. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

10. Organizowanie wycieczek rowerowych i pieszych w celu poznania własnej okolicy.

11. Różne  formy promocji szkoły w środowisku. 

& 8.2.2. Wykorzystanie w pracy  technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy.

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

3. Umieszczenie informacji na stronach szkoły o organizowanych zawodach i ich wynikach.

4. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem techniki informacyjnej i komunikacyjnej.

& 8.2.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich.

2. Uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych i dydaktycznych.

3. Opracowanie i udostępnienie do...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !