Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

«Kolory» W .Chotomskiej - utrwalenie kolorów oraz wprowadzenie pojęcia zdrobnienia

Data dodania: 2011-10-15 17:19:48
Autor: Patrycja Dobranowska

Propozycja barwnej i dynamicznej lekcji dla pierwszoklasistów w ramach zajęć z edukacji polonistycznej do wiersza Wandy Chotomskiej «Kolory».

Scenariusz lekcji z j.polskiego w klasie I

Autor: Patrycja Dobranowska ,nauczyciel w PSP im.B.Koraszewskiego w Prószkowie

Temat: "Kolory" W .Chotomskiej - utrwalenie kolorów oraz wprowadzenie pojęcia zdrobnienia. 

Cele ogólne:

Uczeń:

- uważne słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela, 

- ustne opowiadanie na podstawie wysłuchanego tekstu i ilustracji,

- utrwalenie kolorów, 

- wskazanie zdrobnień w wierszu oraz tworzenie nowych, rozumienie zastosowania zdrobnień (wyraz oznaczający rzecz albo osobę mniejszą od nazywanej wyrazem podstawowym, zdrobnienie wyraża pozytywne uczucia)

Cele szczegółowe: 

Uczeń:

- słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela, 

- potrafi nazwać kolory, 

- znajduje wyrazy zdrobniałe do podanych, tworzy własne pary

Metody pracy: słowna (pogadanka, objaśnienie, praca z wierszem),  praktyczna. 

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: wiersz „Kolory” W.Chotomskiej , fragmenty ilustracji z wiersza do pokolorowania, kredki, kartki A3

Czas trwania zajęć: 45 min.

Klasa:...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !