Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan dydaktyczny edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II b na rok szkolny 2011/2012 okres I

Data dodania: 2011-09-15 21:20:29

Plan został opracowany do cyklu edukacyjnego «Razem w szkole» dla klasy 2. Oparty jest na scenariuszach z «Przewodnika metodycznego» / praca zbiorowa/ U. Dudzik. W planie uwzględniono podział na tygodnie i liczbę godzin przewidzianą na realizację każdego tematu. W każdym tygodniu przewidziano po 1 godzinie edukacji muzycznej i plastycznej oraz 3 godziny w-f. Każdy temat opatrzony jest odniesieniami do «Podstawy programowej».  Materiał upraszcza zbyt bogatą ofertę proponowaną przez autorów «Przewodnika..» oraz systematyzuje tematykę, dostosowując ją do nowych rozporządzeń.

 

Plan dydaktyczny edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II b

na rok szkolny 2011/2012

okres I

 

Program: Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy I-III

Nauczyciel:  Urszula Urbańska -  nauczycielka Szkoły Podstawowej w Brzezinach

Tygodniowy wymiar godzin: 18

W rozkładzie wyodrębniono kolorami zajęcia:

  • edukacji muzycznej (1 godz./tyg.=18/sem.),
  • plastycznej i technicznej (1 godz./tyg. =19/sem.)
  • wychowania fizycznego (3 godz./tyg. =58/sem.).

Lp.

Liczba godzin

Temat dnia

Tematyka

Uwagi

 

Wrzesień 21 dni

 

I.              Znowu razem w szkole

1.

3

Zabawy integrujące zespół klasowy.

Tworzenie własnych herbów- zapisywanie imion i własnych zainteresowań. Atrakcyjne przedstawianie informacji o klasie. Kończenie rozpoczętych zdań.  Zabawa ,, Krążące pudełko”. Pisanie zdań na temat pierwszego dnia w szkole.

Określanie miejsca kolegów w klasie.

1.1)a,b,c kl. 1

1.3)a,c,

5.2kl1 kl. 1

7.1)e kl. 1

11.1)kl.1

2.

4

 Czas powitań

i pożegnań

Rozmowa na temat uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Słuchanie fragmentu wiersza J. Brzechwy „Nowy rok szkolny”, wskazywanie fragmentów na podany temat. Przypomnienie pojęć: głoska, litera, samogłoska, spółgłoska. Wyróżnianie głosek i liter w wyrazach. Pisanie po śladzie małych i wielkich liter. Utrwalenie alfabetu. 

Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.   

Ćwiczenia utrwalające pozycje wyjściowe w siadzie, klęku i leżeniu z wykorzystaniem typowych i nietypowych przyborów.

Słuchanie i śpiewanie piosenki „Zawsze razem” oraz piosenek poznanych podczas wakacji. Utrwalenie wiadomości o nutach i znakach muzycznych.

1.1)a, c  kl.3

1.2)a kl.3

1.2)b, c, d kl.1

1.3)a kl.1

3.1) kl.1

5.5) kl.3

7.1) e kl.1

10.1), 2) kl.1

10. 2)a, kl.3

 

3.

3

Nasze podręczniki.

Czytanie ze zrozumieniem fragmentu wiersza „Książka” i wypowiadanie się na temat jego treści. Wyróżnianie cech charakterystycznych podręcznika „Razem w szkole. Klasa 2.”.
Poznawanie i uzupełnianie metryczki podręcznika. Dwuznaki.  Doskonalenie rozumienia pojęć dotyczących stosunków przestrzennych: wewnątrz, na zewnątrz, prawa, lewa, z prawej, z lewej.

Ćwiczenia utrwalające pozycje wyjściowe w siadzie, klęku i leżeniu z wykorzystaniem typowych i nietypowych przyborów.

1.1)c kl.1

1.2)a, f kl.1

1.2)a kl.3

5.2) kl.1

7.1)e kl. 1

9.2)a kl.1

9.3)a, b kl.3

10.1), 2) kl.1

10. 2)a kl. 3

11.4) kl.1

4.

5

Z pamiętnika ucznia 

Słuchanie tekstu A. Frączek „Z pamiętnika ucznia”. Poznawanie pamiętnika jako szczególnego źródła informacji. Poznawanie wybranych zwrotów frazeologicznych.  Stosunki przestrzenne: w prawo, w lewo, w górę, w dół, na skos.

Wykonanie zakładki do książki.

Utrwalenie zasad ruchu drogowego w toku zabaw ruchowych.

1.2)a kl.1

1.1)d kl.3

1.2)a kl.3

1.3)e, f kl.3

1.3)a kl.1

4.3)a kl.3   4.2)a kl.3

5.1),2) kl.1

7.1)e kl.1

9.2c kl.1   9.3)c kl.3

10. 2)a kl. 3 

10.4)e kl.3

11.1) kl.1

11.4) kl.1

II. ,, Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!”

5.

3

Rady pana
policjanta. 

Słuchanie ze zrozumieniem fragmentu książki B. Wróblewskiej „Małgosia z Leśnej Podkowy”. Rozpoznawanie ulicznych odgłosów. Układanie zdań z czasownikami z przeczeniem ,, nie”. Przyporządkowywanie instytucjom publicznym ważnych
numerów alarmowych. Czytanie zdań –  wpisywanie znaków
interpunkcyjnych. Sprawdzanie znajomości zasad ostrożnego postępowania.

Utrwalanie pojęć: liczba, cyfra, liczby jednocyfrowe.

1.1)a kl.3

1.3)f kl.3

5.9) kl.3

7.1)d kl.1

 

6.

3

Bezpiecznie
w szkole

i poza nią

 

Słuchanie opowiadania G. Kasdepke „Bić się z myślami”.
Ocenianie postępowania bohaterów  opowiadania. Wyróżnianie zdań pytających, oznajmujących i wykrzyknikowych. Tworzenie grupowego kwiatu ,, Osoby zaufania”. Ocenianie sytuacji szkolnych i pozaszkolnych pod względem bezpieczeństwa. Porządkowanie i porównywanie liczb w zakresie 10. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10.

1.3)c kl.3

1.2)e kl.1

5.6) kl.1

5.9) kl.3

7.2)b kl.1

 

7

4

Drogi i dróżki

 

Czytanie ze zrozumieniem fragmentu wiersza L. Konopińskiego i W. Scisłowskiego „Tajemnicze znaki”. Ocenianie sytuacji na drodze i zachowania się pieszych oraz ustalenie zasad poruszania się po chodniku, poboczu i po szlaku. Doskonalenie techniki starannego pisania. Uzupełnianie zdań. Pisownia wyrazów z różnymi ortogramami. Tworzenie zbiorów według podanych warunków.

Łączenie użytkowych form ruchu na naturalnym torze przeszkód.

Utrwalenie wiadomości o nutach i znakach muzycznych. Pisanie klucza wiolinowego. Słuchanie i śpiewanie piosenki „Znaki drogowe”.

1.3)f kl.3

1.2)d kl.3

3.1) kl.1   3.4) kl.1

5.5),6) kl.1

7.1)a kl.1

9.2)c kl.1

9.2)c kl.3

10.1),2)b kl.1

11.1) kl.1

 

 

 

8

3

Uwaga! Znak
drogowy! 

Czytanie fragmentu wiersza L. Konopińskiego i W. Scisłowskiego „Tajemnicze znaki” i swobodne wypowiadanie się na jego temat. Poznawanie znaków drogowych : ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych i ich znaczenia. Zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Tworzenia zbiorów według podanych  warunków, przeliczanie, klasyfikowanie, przeliczanie i porównywanie ich liczebności. 

Łączenie użytkowych form ruch na naturalnym torze przeszkód.

1.2)a, b, c kl.1

1.1)c kl.1

3.1) kl.1

4.1) kl.1

5.2) kl.1

7.1)c kl.1

9.2)b kl.1

10.1) kl.1,2 kl.1

III. Z wakacyjnych szlaków

9

5

Skarby

z wakacji

Czytanie wiersza L. Łącz „Wspomnienia z wakacji”. Aktywne słuchanie opowiadania „Wakacyjne skarby”. Rzeczownik. Swobodne wypowiedzi połączone z prezentacją skarbów z wakacji.

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10.

Podstawowe kroki taneczne - ,,Krakowiak”.

Wykonanie zabawki według instrukcji „Rower”.

1.2)e kl.1

1.2)d kl.3

1.3)e kl.3

3.5) kl.1      3.1 kl.3

4.1) kl.1

5.8) kl.1

7.2.)b, d kl.

9.2)a, b kl.1

10.1 kl.1   

10

3

Kartki

z różnych
stron Polski 

Czytanie ze zrozumieniem wiersza D. Ludwiczak „Już po wakacjach”. Sposoby komunikowania się. Tworzenie wakacyjnej mapy Polski. Nazywanie głównych kierunków świata. Wielka litera w pisowni nazw miejscowości.

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10. Wyszukiwanie różnic między obrazkami.

1.1)b kl.1

1.2)b, c, f kl.1

1.3)b kl.3

5.7), 8) kl.1

7.2)b, d kl.1

11

3

Miejsca,

w których byliśmy

Czytanie ze zrozumieniem tekstu z podręcznika o wakacyjnych wyprawach i układanie odpowiedzi na pytania. Utrwalanie pisowni wyrazów z ó i u. Cechy charakterystyczne krajobrazów Polski.

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10.

 

1.1)a kl.1

1.2)b, c kl.1

1.3)f kl.3

5.8) kl.1

6.3) kl.3

7.1)c kl.1

7.2)c, d kl.1

11.2) kl.1

IV. Pożegnalne dary lata

12

4

Z koszykiem do
sadu

i ogrodu –
wycieczka

Czytanie i rozwiązywanie zagadek. Rozmowa na temat ilustracji „W ogrodzie i w sadzie”. Rozpoznawanie i nazywanie
owoców i warzyw i ich klasyfikowane. Poznanie wartości odżywczych owoców i warzyw. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Doskonalenie techniki biegu z różnych pozycji startowych.

Słuchanie i śpiewanie piosenki „W sadzie”. Rytmizowanie tekstu piosenki.  Doskonalenie umiejętności pisania nut – półnuta.

1.1)b kl.3

1.1)a kl.1

1.3)c kl.3

3.3.1),4), 3.1),2 kl.1

6.1)a kl.1

7.2)b, d kl.1

10.2)a)4)e kl.3

 

13

3

Wśród drzew i krzewów owocowych

Słuchanie opowiadania „Jesienne zbiory na działce”. Rozpoznawanie drzew i krzewów owocowych oraz ich owoców. Czytanie pytań i odpowiadanie na nie. Pisanie zdań na temat ,,Drzewa i krzewy owocowe”. Wyróżnianie części drzewa i krzewu owocowego oraz cech różniących je. Pisownia wyrazów z rz. Rozwiązywanie zadań z treścią. Przekształcanie zadań.

Doskonalenie chwytów piłki.

1.1)a, c kl.3  

1.1)b kl.1

1.3)f kl.3

4.2)a kl.3

6) kl.1

6.1)a kl.1

7.1)d kl.1

7.2)b, d kl.1

10.1)2)a kl.1

11.1) kl.1

14

5

Wrześniowy
bukiet

Poznawanie rzeczywistości za pomocą różnych zmysłów. Czytanie ze zrozumieniem historyjki „Wrześniowy bukiet” i wypowiadanie się na temat jej treści. Wyróżnianie części rośliny zielnej. Łączenie rzeczowników z odpowiednimi
określeniami i uzupełnianie nimi zdania.

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10. Rozwiązywanie  i układanie zadań tekstowych.

Opanowanie podstawowych form porządkowych z zastosowaniem zabaw orientacyjno- porządkowych i skocznych.

Przedstawianie środkami plastycznymi układów kompozycyjnych „Jesienny kosz” – kolory zasadnicze i pochodne, kontury, tło, układ linii, kompozycja.

1.2)d kl.3

1.3)f kl.3

4.1) kl.1

6.1)a kl.1

7.1)b, c kl.1

10.1)2)a kl.1

10.1)

15

3

Schowam lato
do słoika

Rozmowa na temat spożywania i przechowywania owoców i warzyw. Sposoby spożywania i przechowywania owoców i warzyw. Czytanie ze zrozumieniem wiersza E. Sujeckiej „Zapasy na zimę”. Nazwy części rośliny zielnej – ogórek.
Uzupełnianie tabelki ,,Jadalne części owoców i warzyw”. Nazwy czynności. Druga dziesiątka. Rozkładanie liczb na dziesiątki i jedności.

1.1)b kl.3

1.3)c, f kl.3

1.3)a kl.1

6.1)a, f kl.1

6.9) kl.3

7.1)b kl.1

7.2)a, d kl.1

10.1)

16

3

Prawda

i piękno

 w poezji

J. Tuwima.

Rozwiązywanie zagadek rysunkowych. Słuchanie wiersza J. Tuwima ,, Warzywa”. Czytanie ze zrozumieniem i wyróżnianie w nim nazw warzyw. Tworzenie i pisanie tytułów wierszy J. Tuwima. Zabawa orientacyjno- porządkowa ,,  Zupa jarzynowa” . poznawanie książek i czasopism kulinarnych i przepisów na sałatkę jarzynową.

Ustalenie kolejności czynności wykonywanych przy sporządzaniu zupy jarzynowej. Znaczenie warzyw dla zdrowia człowieka.

...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !