Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Obraz społeczeństwa polskiego ukazany w III części Dziadów Adama Mickiewicza

Data dodania: 2011-06-13 21:08:06
Autor: Genowefa Barszcz

Scenariusz lekcji języka polskiego

Data: 28.04.2010r.

Klasa: II b

Nauczyciel prowadzący: Genowefa Barszcz 

Temat: Obraz społeczeństwa polskiego ukazany w III części Dziadów Adama Mickiewicza. 

Główne zagadnienia lekcji: Zajęcia rozwijają umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego; dotyczą problemu oddziaływania grup społecznych na dzieje narodu.

Cele lekcji

Uczeń potrafi:

 • przeprowadzić analizę i zinterpretować fragment sceny I, VII i VIII z III części Dziadów A. Mickiewicza
 • ustalić miejsce akcji i wymienić odpowiednie postaci występujące w danej scenie
 • scharakteryzować postawy tych postaci
 • wyjaśnić na podstawie tekstu głównego i didaskaliów, jaką rolę odgrywa podział na dwie grupy i dwa języki; ( scena VII)
 • objaśnić, o czym rozmawiają postacie przy drzwiach, a o czym siedzący przy stoliku;
 • dokonać oceny „towarzystwa stolikowego”
 • zinterpretować ocenę społeczeństwa polskiego dokonana przez Piotra Wysockiego; odpowiedzieć na pytanie, czy scenę w salonie warszawskim można uznać za wyraz romantycznego konfliktu świata starego i młodego
 • stworzyć metaplan : formułować w formie pisemnej własne przemyślenia i sądy przeredagowywać treści, wyciągać wnioski
 • wyraża własną opinie o polskim narodzie
 • współpracować z grupą

Metody pracy: heureza, praca z tekstem, problemowa z metaplanem

Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa.

Środki dydaktyczne: * A. Nawarecki, D. Siwicka, Przeszłość to dziś, cz. I, s. 128-130, 144-145

 • Papierowe chmurki, koła , owale i prostokąty , kolorowe flamastry, magnesy na tablicę.

Pojęcia i terminy: naród, lawa, elita, salon, arystokracja, literaci

Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie

 • Krótkie przypomnienie zajęć poprzednich
 • Podanie tematu zajęć i zapoznanie uczniów z ich planem
 • Ogólne wyróżnienie narodowości ukazanych w III części Dziadów

2.  Rozwinięcie

Uczniowie ustalają w jakich scenach ukazane jest społeczeństwo polskie i dokonują analizy tego społeczeństwa.

Scena I ( więzienna)

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

- kiedy i gdzie rozgrywa się akcja?

- kto znajduje się w celi Konrada?

- na jaki temat rozmawiają więźniowie?

- jaka postawa cechuje ukazanych w tej scenie młodych Polaków?

Scena VII ( Salon warszawski)

 • Uczniowie na podstawie tekstu głównego i pobocznego – wyjaśniają, jaką rolę odgrywa w dramacie Mickiewicza podział postaci na dwie grupy i dwa języki. (przykładowa odpowiedź- unaocznia podział...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !