Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

„Poezja jest jak pomnik” - analizujemy wiersz Horacego pt. „Exegi monumentum...”

Data dodania: 2011-06-13 20:32:35
Autor: Genowefa Barszcz

Scenariusz lekcji języka polskiego

Klasa: I b (liceum profilowane dla młodzieży niesłyszącej)

Data: 08.11.2010

Prowadzący: Genowefa Barszcz

Czas trwania: 2 jednostki lekcyjne

Temat: „Poezja jest jak pomnik” - analizujemy wiersz Horacego pt. „Exegi monumentum...”

Cel główny: Poznanie postaci Horacego. Rozwijanie umiejętności związanych z analizą i interpretacją utworów lirycznych.

Cele rewalidacyjne: doskonalenie:

- umiejętności budowania wypowiedzi logicznie uporządkowanych, poprawnych pod względem gramatycznym,

- czytania ze zrozumieniem,

- rozumienia poleceń mówionych i pisanych,

- odczytywania mowy z ust

Cele operacyjne:

Uczeń:

- wymienia rodzaje literackie

- zna gatunki literackie antyku

- wyjaśnia pojęcia: liryka, pieśń

- wymienia głównych przedstawicieli liryki greckiej i rzymskiej

- przedstawia sylwetkę poety Horacego

- interpretuje obraz Nicolasa Poussina Natchnienie poety

- analizuje i interpretuje pieśń Horacego

  • rozpoznaje podmiot liryczny
  • omawia problematykę utworu
  • wskazuje w wierszu informacje dotyczące biografii poety
  • wyjaśnia sentencję Horacego „ Non omnis moriar” w kontekście jego twórczości
  • wyszukuje i określa środki stylistyczne w wierszu

- wykonuje  plakat  pokazujący problematykę utworu.

- prezentuje i omawia plakat.

Metody: elementy wykładu, działań praktycznych, burza mózgów, heureza, komunikacji totalnej, oglądowa przy użyciu komputera.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: Krzysztof Mrowcewicz, Przeszłość to dziś , karty pracy, reprodukcja obrazu Nicolasa Poussima Natchnienie poety, dyskietka z ilustracjami ( postaci: Safona, Wergiliusz, Owidiusz, Apollo, Melpomena; miejsc: Kapitol- Świątynia Jowisza;  plakatów), duże kartony brystolu do robienia plakatów, flamastry.

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie.

Nauczyciel...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !