Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Inwentaryzacja

Data dodania: 2011-05-17 19:48:24
Autor: Edyta Smolarz

Pragnę przedstawić Państwu konspekt lekcji na ekonomikę dotyczący rozliczania punktów sprzedaży detalicznej.

SCENARIUSZ LEKCJI z przedmiotu Ekonomika 

Klasa – 3 klasa Technikum Ekonomicznego 

Czas realizacji – 90 minut (2 godziny lekcyjne) 

Temat: Rozliczanie punktów sprzedaży detalicznej. Inwentaryzacja. 

I. Cele poznawcze i kształcące: 

Uczeń wie: 

  • jakie są rodzaje punktów sprzedaży detalicznej,
  • jakie charakterystyczne części występują w inwentaryzacji wybranego punktu sprzedaży detalicznej,

Uczeń umie: 

  • wskazać różnice między poszczególnymi punktami sprzedaży detalicznej,
  • sporządzić inwentaryzację w małym punkcie sprzedaży detalicznej.

II. Cele wychowawcze: 

  • wdrażanie prawidłowych postaw związanych z nawiązywaniem kontaktów z współpracownikami i kierownictwem,
  • uświadomienie konieczności prowadzenia inwentaryzacji, gdyż jest ona istotnym elementem prawidłowo prosperującego punktu sprzedaży detalicznej (kontrola stanu faktycznego z księgowym)
  • konieczność prawidłowego rozliczania punktów sprzedaży detalicznej z zastosowaniem wszystkich zasad rachunkowości.

III. Zastosowane metody i formy: 

  • pogadanka wprowadzająca do tematu,
  • praca w zespołach 5 osobowych - (4 zespoły)
  • prezentacja na forum klasy,

IV. Materiały i środki dydaktyczne:

Tablica, Rzutnik, Foliogramy,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !