Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Związki frazeologiczne w naszym języku.

Data dodania: 2011-05-13 16:42:31
Autor: Aleksandra Jankowicz

Konspekt przeznaczony jest dla uczniów klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej. Lekcja poprzedzona powinna być zajęciami na temat frazeologizmów, ich rodzajów, źródeł, znaczenia. Ma na celu weryfikację znajomości związków frazeologicznych metodą gry dydaktycznej. Jest to atrakcyjna forma pracy dla ucznia, gdyż łączy zabawę z nauką i pozwala mu zaangażować się w lekcję. Dodatkową motywacją jest możliwość uzyskania pozytywnej oceny.

 

Temat: Związki frazeologiczne w naszym języku.

 

 

Czas trwania: jedna lub dwie lekcje - w zależności od liczebności klasy

Cele operacyjne:

-uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie podanych związków frazeologicznych,

-jest świadomy popularności frazeologizmów we współczesnym języku,

-jest świadomy konieczności znajomości związków frazeologicznych

Metody pracy: gra dydaktyczna

Formy pracy: grupowa

Materiały dydaktyczne: tablica, karty z  przykładami frazeologizmów

 

Przebieg lekcji:

1.Sprawdzenie obecności. Zapisanie tematu.

2.Omówienie zasad pracy na lekcji:

Uczniowie dzielą się na dwuosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje zestaw frazeologizmów do konkursu, w którym uczestnicy odgadują hasło przedstawione za pomocą rysunków lub gestykulacji. Zespoły kolejno prezentują zapisany na kartce frazeologizm, a pozostałe grupy zgadują jego treść, sygnalizując gotowość do odpowiedzi przez podniesienie ręki. Punkt otrzymuje ta grupa, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi. Zawsze, po odgadnięciu frazeologizmu, nauczyciel wspólnie z uczniami wyjaśnia jego znaczenie.

 Punkty zapisuje nauczyciel na tablicy. Wygrywa ten zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów. Nagrodą jest ocena bardzo dobra.

3.Ocena pracy uczniów na lekcji.

 

Załącznik:

Przykładowe zestawy frazeologizmów:

Zestaw I:

Kamień...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !