Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Test sprawdzający z historii dla klasy I gimnazjum «Polska Piastów»

Data dodania: 2011-05-04 22:23:44
Autor: Małgorzata Koźmińska

Przedstawiony test z historii dla klasy I gimnazjum wykorzystywałam na swoich lekcjach. Różnorodne zadania pozwalają wielokierunkowo sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów. Niektóre z nich zostały opracowane na podstawie publikacji: Bieniek M., Błachowska K., Sprawdziany dla gimnazjalistów kl.1-3,2002 (którą również polecam). Dział«Polska Piastów» w niektórych programach nauczania kończy edukację historii w kl.I gimnazjum, stąd sądzę, że proponowany test zainteresowani będą mogli wykorzystać jeszcze w tym roku szkolnym, poszerzając swoją własną bazę sprawdzianów o ten test lub wybrane z niego zadania.

Test sprawdzający z historii dla klasy I gimnazjum Polska Piastów

Nazwisko i imię: ..............................................................................  klasa……

Uzyskana ilość punktów: ......................

1. Dokończ zdania: (0-4 p.) ......

Pierwszym  historycznym władcą Polski z rodu Piastów był ......................... .

Pierwszym królem był ....................................................................... .

Dynastia Piastów wygasła w roku ............. po śmierci  ........................... .

2. Pierwszą stolicą Polski było miasto: (0-1 p.) ...... 

A: Poznań   B: Gniezno   C: Warszawa   D: Kraków 

3. Przeczytaj uważnie fragment kroniki Galla Anonima, poświęcony Mieszkowi I . (0-4 p.) .......

Odpowiedz na pytania umieszczone poniżej pod tekstem (nie cytuj!).

Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju siedmiu żon zażywał. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki  z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona odmówiła  poślubieni a go, jeśli nie zarzuci swego zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to] przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem [dostojników] świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono Kościoła.

(Cyt. za: Źródła i materiały do nauczania historii, oprac. zbiorowe pod red. S. Sierpowskiego, Warszawa 1998, s.51-52)

A: Z czego zasłynął Mieszko jako władca pogański?

.....................................................................................................................................

B: Z jakiego kraju pochodziła chrześcijańska  księżniczka Dąbrówka, którą chciał poślubić Mieszko?

.....................................................................................................................................

C: Jak zareagowała Dąbrówka na żądanie Mieszka? 

.....................................................................................................................................

D: Co nastąpiło po przybyciu Dąbrówki do Polski? 

.....................................................................................................................................

4. Jakie skutki dla Polski wynikały z przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I. (0-1 p.) ........

Wskaż prawidłowy szereg

A: wzrost znaczenia możnych, rozwój piśmiennictwa, upadek miast

B: rozwój szkolnictwa, rozwój piśmiennictwa, wzrost znaczenia Polski w Europie                                                           

C: sąsiedzi nie  mogli napadać na Polskę pod pretekstem nawracania na wiarę chrześcijańską, budowa kościołów, rozwój religii pogańskiej.

D: rozwój miast, wojny domowe, utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie

5. Wskaż wydarzenie, które miało miejsce najwcześniej: (0-1 p.) .......

- koronacja Bolesław Śmiałego

- pokój w Budziszynie

- obrona Głogowa

- zjazd gnieźnieński.

6. Do postaci dobierz właściwe wydarzenie: (0-9 p.) ........

A: Bolesław Chrobry                                        

1. rządził Polską po ucieczce Bolesława Śmiałego

B: Henryk Pobożny                                            

2. arcybiskup, zwolennik idei zjednoczenia Polski

C: Mieszko II                                                       

3. pierwszy koronowany król Polski

D: Kazimierz Odnowiciel                                  

4. panował w latach 1034-1058

E: Otton III                                                           

5. zabity wskutek zatargu z królem

F: św. Stanisław                                                

6. przybył do Polski w roku 1000

G: św. Wojciech                                                 

7. panował w Polsce po Bolesławie Chrobrym

H: Władysław Herman                                     

8. zginął w bitwie pod Legnicą w 1241 roku

I: Jakub Świnka  Czerwieńskie                                                

9. wyprawił się na Ruś w 1018 r. i przyłączył do Polski Grody      

10. zginął w czasie misji wśród Prusów

A

B

C

D

E

F

G

 H

   I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Uszereguj w porządku chronologicznym władców Polski: (0-1 p.)...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !