Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Co wiesz o wierszu?

Data dodania: 2011-04-10 11:53:51
Autor: Maerta Bartosik

konspekt lekcji dla klasy 6. ( od programu «Między nami»)

Konspekt lekcji języka polskiego, klasa VI.

Temat: Co wiesz o wierszu-  J. czechowicz" Na wsi".

Cele:

Uczeń:

- określa podmiot liryczny

- wyodrębnia obrazy poetyckie

- wyszukuje i rozumie funkcję środków poetyckich

- określa nastrój wiersza

- omawia budowę tekstu

- redaguje opis miejsca oraz sytuacji z zastosowaniem poetyckich środków wyrazu

 

 

Metody  nauczania:

- praca z tekstem( wiersz, słownik terminów literackich)

- przekład intersemiotyczny

 

 

 

Formy  pracy:

- praca zbiorowa

- praca indywidualna

- praca grupowa

 

 

 

 

 

Środki dydaktyczne:

- podręcznik

- arkusze szarego papieru, flamastry

 

Tok lekcji:

 1. 1.       Część wstępna:

Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obecność, zapisuje temat lekcji.

Nauczyciel podaje i wyjaśnia cele lekcji.

 

 1. 2.       Część główna:
  1. Nauczyciel wzorcowo dwukrotnie odczytuje wiersz” „ Na wsi”.
  2. Uczniowie czytają wiersz po cichu i zaznaczają niezrozumiałe wyrazy.
  3. Nauczyciel wraz z uczniami wyjaśnia niezrozumiałe wyrazy.
  4. Uczniowie odczytują dwukrotnie głośno wiersz.
  5. Uczniowie na podstawie odpowiednich fragmentów wypowiadają się na temat  podmiotu lirycznego( kim jest podmiot, czy w tekście ujawnia on swoją obecność).
  6. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie, czym są obrazy poetyckie, w jaki sposób powstają ; uczniowie wypowiadają się .
  7. Nauczyciel wraz z uczniami przypomina, jakie środki stylistyczne występują w wierszu

( porównanie, metafora, epitet,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !