Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w baśni J.CH.Andersena pt. «Brzydkie kaczątko». Ustalenie kolejności zdarzeń. Pisownia wyrazów z ó wymiennym.

Data dodania: 2011-04-06 12:42:04
Autor: Justyna Kowalczyk

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej

Temat : Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w baśni J.CH.Andersena pt. „Brzydkie kaczątko”. Ustalenie kolejności zdarzeń. Pisownia wyrazów z ó wymiennym.

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Cele:

Ogólny:

Utrwalanie znajomości zasady pisowni wyrazów z ó wymiennym.

Operacyjny:

Uczeń zna:

 • znaczenie wyrazów opisujących stany emocjonalne oraz nazwę części mowy która je opisuje;

Uczeń umie:

 • czytać cicho ze zrozumieniem;
 • określić nastój w utworze i związane z tym przeżycia;
 • ustalić kolejność zdarzeń zgodnie z przebiegiem akcji;
 • wyjaśnić zasadę pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną (ó wymienne);

Uczeń rozumie:

 • zasady pisowni wyrazów z ó wymieniającym się na o, a, e;
 • konieczność współpracy z rówieśnikami – praca w grupach.

Forma nauczania: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Metody: słowna, oglądowa, poszukująca.

Środki dydaktyczne:

 • elementy gotowe: ilustracje kaczątka
 • rekwizyty: maskotka
 • karteczki z zadaniami dydaktycznymi;
 • treść baśni i ilustracje;
 • tekturowe etykiety z napisami (tytuły wydarzeń);
 • życiorys autora baśni ;
 • słownik języka polskiego – definicja baśni;
 • fiszki z wyrazami i zdaniami;
 • świeczka

I. Część wstępna.

 1. Powitanie uczniów. 
 2. Sprawdzenie listy obecności. 

II. Wprowadzenie do tematu.

N. prosi uczniów, aby na chwilę zamknęli oczy i rozluźnili się, następnie czyta im baśń.

N. inicjuje rozmowę na temat przeczytanej baśni.

U. opowiadają treść przeczytanej baśni ( N.zadaje pytania pomocnicze)

N. rozdaje uczniom karteczki z rozsypaną wyrazową

KA              TKO              BRZY             CZĄ           DKIE

Uczniowie słabsi dostają karteczki z całymi wyrazami (indywidualizacja)

U. cicho czytają sylaby znajdujące się na karteczkach.

N. prosi o ułożenie z sylab wyrazów i głośne odczytanie.

N. sygnalizuje, że wykonanie tego zadania będzie pomocne przy ustaleniu tematu lekcji.

N. zapisuje wyrazy na tablicy .

U. przypominają zasady pisowni rz.

N. prosi uczniów o małych możliwościach o powtórne przesylabizowanie, przeliczenie sylab, następnie całościowe odczytanie wyrazów.

Podanie, czytanie, analiza ortograficzna, zapisanie do zeszytów temat

III. Opracowanie tematu.

N. dzieli uczniów na trzy grupy

N. rozdaje uczniom kartki tytułami wydarzeń i prosi aby ułożyli je w kolejności .

U. uczniowie cicho czytają zdania.

U. wykonują polecenia i przez podniesienie ręki sygnalizują jego wykonanie.

N.i U....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !