Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Marcowe przysłowia. Poznajemy przysłowia o marcowej pogodzie.

Data dodania: 2011-04-06 12:40:42
Autor: Justyna Kowalczyk

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V-VI Szkoły Podstawowej Specjalnej

Temat : Marcowe przysłowia. Poznajemy przysłowia o marcowej pogodzie.

Czas realizacji: 1 lub 2 godziny lekcyjne

Tematyka programowa: Zmiany i piękno przyrody związane z porami roku.

Cele:

Ogólny:

 • Odczytywanie informacji z tekstu polecenia dla poszczególnych grup.
 • Wyróżnianie przysłów spomiędzy innych zdań.
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych.

Operacyjny:

Uczeń zna:

 • znaczenie pojęcia „przysłowie”,
 • nazwy miesięcy i potrafi je wymienić we właściwej kolejności,
 • nazwy pór roku oraz kolejność.

Uczeń umie:

 • czytać cicho ze zrozumieniem;
 • dobrać przysłowia do eksponowanych rekwizytów;
 • zapamiętać kilka popularnych przysłów związanych ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie;
 • nazwę części mowy i odpowiedzieć na jakie pytanie odpowiada ( przymiotnik);
 • wyjaśnić zasadę pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną (rz wymienne, rz po spółgłoskach);
 • dostrzegać zmiany w przyrodzie związane z porami roku;
 • korzystać z wiadomości zdobytych na lekcji przyrody.

Uczeń rozumie:

 • znaczenie istnienia przysłów w tradycji ludowej;
 • rolę, jaką pełnią przysłowia w życiu człowieka;
 • konieczność współpracy z rówieśnikami – praca w grupach.

Forma nauczania: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Metody: słowna oglądowa, poszukująca.

Środki dydaktyczne:

 • elementy gotowe: biały lub szary papier, kolorowe mazaki lub kredki;
 • rekwizyty: mydło, ręcznik, zeszyt, woda, łopatka, garnek, kalendarz, czarny duży worek;
 • karteczki z zadaniami dydaktycznymi;
 • kartoniki z numeracją grup;
 • książka z przysłowiami;
 • etykiety z treścią przysłów;
 • płyta CD z muzyką A.Vivaldiego „Cztery pory roku”.

Tok lekcji

 I.  Część wstępna.

 1. Powitanie uczniów. 
 2. Sprawdzenie listy obecności. 

II. Wprowadzenie do tematu.

N. prosi uczniów, aby na chwilę odwrócili się w stronę okna i poobserwowali co się za nim dzieje, jaka jest pogoda itd.

N. inicjuje rozmowę na temat pogody panującej za oknem i zjawisk atmosferycznych.

U. opisują pogodę.

N. zadaje pytanie uczniom jakiej części mowy użyli do opisania zjawisk atmosferycznych.

U. przypominają nazwę i pytania na które odpowiada.

N. dokonuje podziału uczniów na trzy grupy i ustala ich numerację.

N. rozdaje poszczególnym grupom treść poleceń, duże kartki papieru, mazaki i wyjaśnia zasady pracy .

N. sygnalizuje, że wykonanie tego zadania będzie pomocne przy ustaleniu tematu lekcji.

Treść poleceń z oddzielnej kartki dla poszczególnych grup - utrwalenie stosunków przestrzennych.

U. cicho czytają treść poleceń.

U. wykonują polecenia i przez podniesienie ręki sygnalizują jego wykonanie.

N. i U. sprawdzają poprawność wykonania prac.

U. obserwują wykonane prace i opowiadają to, co one przedstawiają (deszcz, śnieg, słońce).

U. uczniowie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !