Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Rozprawa sądowa nad królem Koryntu

Data dodania: 2011-02-11 19:45:33
Autor: Beata Kojzar

«Rozprawa sądowa nad królem Koryntu» to doskonała lekcja powtórzeniowa ze znajomości mitów greckich i rzymskich.

Korzystając z metody dramy— uczniowie wcielają się w role sędziów, prokuratorów, obrońców i skazańca, utrwalamy znajomość mitu o Syzyfie. Lekcja jest dobrą zabawą dla wszystkich, a jednocześnie uczniowie przyswajają sobie podstawowe wiadomości z zakresu mitologii.

Beata Kojzar – nauczyciel polonista Rybnik, 07.01.2009r.

Konspekt lekcji hospitacyjnej w klasie V c (czas realizacji 45 minut)

Temat: Rozprawa sądowa nad królem Koryntu.

Cele operacyjne

Uczeń:

- potrafi słuchać ze zrozumieniem

- potrafi czytać ze zrozumieniem

- potrafi opowiedzieć tekst literacki z zachowaniem chronologii wydarzeń

- potrafi przyporządkować właściwych bohaterów do znanych mu mitów

- potrafi połączyć znane postaci z dokonanymi przez nich czynami

- zna pojęcia: oskarżony, obrońca, prokurator, sędzia, sąd, wyrok skazujący, wyrok uniewinniający

- wie, co znaczy określenie „prometejska postawa”

- wie, co to znaczy „prawo człowieka do wyznania, wolności, godności, szacunku i sprawiedliwości”.

Metody

- praca z tekstem pisanym

- metoda zajęć praktycznych: opowiadanie ustne, wypełnianie kart pracy, czynne słuchania, dyskusja, ustna prezentacja.

Formy pracy

- indywidualna

- grupowa

Środki dydaktyczne

- karty pracy przygotowane samodzielnie przez nauczyciela

- podręcznik do języka polskiego dla klasy V pt. „Między nami”, GWO

- zeszyt przedmiotowy do języka polskiego

Przebieg...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !