Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz zajęć zintegrowanych — Czym dla dziecka jest rodzina?

Data dodania: 2011-01-12 20:27:49
Autor: Beata Barcikowska-Kmieć

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej mający na celu pogłębianie wiedzy z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, muzycznej.

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie IIIB

 

Prowadząca: Beata Barcikowska-Kmieć

Klasa IIIB

Temat: Czym dla dziecka jest rodzina?

 

Zakresy edukacji: edukacja polonistyczna, matematyczna, muzyczna.

Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, nagrania piosenek „Familijny blues”, „Kiedy byłam maleńka”, podręcznik, kartoniki z działaniami i wynikiem, karta pracy z matematyki.

 

Formy: zbiorowa, indywidualna, zespołowa.

Metody: pogadanka, praca z tekstem, metody problemowe, gry dydaktyczne.

 

Cele zajęć:

Uczeń:

- śpiewa piosenkę „Familijny blues”

- uważnie słucha czytanego przez nauczyciela tekstu

- udziela odpowiedzi na zadane pytania

- odnajduje w tekście odpowiednie fragmenty tekstu

- czyta z podziałem na role

- wypowiada się pisemnie w kilku zdaniach na zadany temat

- poprawnie określa osobę, liczbę i czas czasowników

- sprawnie mnoży i dzieli liczby w zakresie 70

- stosuje w praktyce pojęcia matematyczne: iloczyn, iloraz

- stosuje w obliczeniach rozdzielność dzielenia względem dodawania

 

Przebieg zajęć:

1.      Zaśpiewanie przez uczniów piosenki „Familijny blues”.

2.      Pogadanka z dziećmi na temat rodzeństwa.

3.      Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu „Z pamiętnika Agatki – 5 grudnia”.

4.      Szukanie w tekście odpowiedzi na pytania.

- Kto wieczorem przyszedł do Agatki?

- Dlaczego nie przyszła mama?

- Jak na początku Agatka odnosiła się do brata?

- Jakie rozwiązanie problemu znalazła mama?

- Jakie pytanie zadała Agatka tacie?

5.      Rozmowa na temat znaczenia rodziny w życiu ludzi (zwrócenie uwagi na wartości przekazywane dzieciom przez rodziców, na los dzieci, których rodzice nie spełniają stawianych przed nimi zadań).

6.      Czytanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !