Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

sprawdzian z gramatyki dla klasy szóstej

Data dodania: 2010-11-16 23:40:19
Autor: Agnieszka Adamska

Sprawdzian z gramatyki dla klasy szóstej

              Sprawdzian z gramatyki          Klasa VI  ……                         gr A

 

Imię i nazwisko…………………………………….

 

1.     Określ osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryb i aspekt (postać)następujących czasowników tam, gdzie nie można określić rodzaju czasownika postaw kreskę. :

 

Ø przyprowadził ………………………………………………………………

Ø zapraszam       ………………………………………………………………

Ø będziemy grali ……………………………………………………………..

 

2.     Zapisz poprawnie cząstkę –by, -by, - by, - byście, -byśmy (łącznie lub rozdzielnie) 

 

Ø zgadła….....

Ø szukał………

Ø może………..

Ø jeśli.………….

Ø nic…………… 

 

 

3.     Od podanych czasowników utwórz bezokoliczniki i formy zakończone na -no lub – to

 

Czasownik                bezokolicznik           forma zakoń. na – no lub - to

  maluję                 ……………………             ……………………………………

  uszczypała            ……………………             ……………………………………

  umył                     ……………………           ……………………………………

 

 
       4.  Odmień przez osoby i liczby w trybie rozkazującym czasownik   biec.

liczba pojedyncza                                          liczba mnoga

1. ……………………………………….         1. ………………………………………

2. ……………………………………….         2. ………………………………………

3. ………………………………………. .       3. …………………………………….

5. Uzupełnij zdania:

1)Gdybyś się więcej uczył  …………………………………………………………………..  .

2) ……………………………………….…………………………. poszłabym z tobą do kina.

 
6.Przekształć podane zdania, zmieniając stronę czasowników z czynnej na bierną lub z biernej na czynną.

Uczniowie wydali gazetkę szkolną.

.…………………………………………………………………………………………….

Nasza szkoła została pięknie udekorowana przez uczniów i nauczycieli.

.…….………………………………………………………………………………………....

7. Podaj pięć przedmiotów, których nazwy są rzeczownikami rodzaju męskiego,  pięć żeńskiego i pięć nijakiego.

r. męski ……………………………………………………………………………

r. żeński……………………………………………………………………………

r. nijaki ……………………………………………………………………………

 

8. Określ przypadek, liczbę i rodzaj następujących rzeczowników:

węża-……………………………..                              ściany…………………………..

psem………………………………                              wodzie………………………….

9. Podkreśl na niebiesko przyimki proste a na zielono przyimki złożone.

1)Ania patrzyła na mnie spode łba gdy czytałem swoje wypracowanie.

2) Wśród wszystkich członków mojej rodziny, tylko wujek Janek  ma węża w kieszeni.

3) Nade wszystko chciałbym wypaść dobrze na sprawdzianie.


10. Dokończ zdania dopisując znane wyrażenia przyimkowe.

1)    Darowanemu koniowi nie zagląda się …………………………………….  .

2)    Niedaleko pada jabłko …………………………………………………………….  .

 

11. Do podanych wyrazów dopisz określające je przysłówki.

…………………………      ważne                        ……………………………..   szybko

…………………………      piękny                       ………………………………    zdolna

12. Utwórz stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków

dobry -      ……………………………………………………………………………………………….

źle -            ……………………………………………………………………………………………….

daleko -     ……………………………………………………………………………………………….

staranny -  ……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

13. Odmień przez przypadki , liczby i rodzaje przymiotnik  kraciasta.

       Oddziel temat od końcówki. *

Liczba pojedyncza

      r. męski                           r. żeński                            r. nijaki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Liczba mnoga

                r. męskoosobowy                   r. niemęskoosobowy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 14.  Podkreśl odmienne części mowy: *

czasownik, przysłówek, rzeczownik, zaimek, przymiotnik

*Zadania dodatkowe, na szóstkę

 

              Sprawdzian z gramatyki          Klasa VI  ……                         gr B

 

Imię i nazwisko…………………………………….

 

1.     Określ osobę, liczbę, czas, rodzaj, tryb i aspekt (postać)następujących czasowników tam, gdzie nie można określić rodzaju czasownika postaw kreskę. :

 

Ø zaprosił ………………………………………………………………

Ø maluję      ………………………………………………………………

Ø będziemy śpiewali ……………………………………………………………..

 

2.     Zapisz poprawnie cząstkę -by–by, - by, - byście, -byśmy (łącznie lub rozdzielnie) 

 

Ø zgadła….....

Ø szukał………

Ø może………..

Ø jeśli.………….

Ø nic…………… 

 

 

3.     Od podanych czasowników utwórz bezokoliczniki i formy zakończone na -no lub – to

 

Czasownik                bezokolicznik           forma zakoń. na – no lub - to

czytam                     …………………….             …………………………………….

zaśpiewała                …………………….              ……………………………………

uczesał                    …………………….              ……………………………………..

 

 


       4.  Odmień przez osoby i liczby w trybie rozkazującym czasownik  gotować

     liczba pojedyncza                           liczba mnoga

1. ……………………………………….         1. ………………………………………

2. ……………………………………….         2. ………………………………………

3. ………………………………………. .       3. …………………………………….

5. Uzupełnij zdania:

1)Gdybyś więcej jadła …………………………………………………………………..  .

2) ……………………………………….…………dostałbyś szóstkę ze sprawdzianu  .

 
6.Przekształć podane zdania, zmieniając stronę czasowników z czynnej na bierną lub z biernej na czynną.

Malarze pięknie odmalowali nasz dom.

.……………………………………………………………………………………………….  .

 Rower został naprawiony przez Marka.

.…….……………………………………………………………………………………….................... .

7. Podaj pięć przedmiotów, których nazwy są rzeczownikami rodzaju...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !