Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Budowa układu oddechowego

Data dodania: 2010-07-12 22:04:59
Autor: Dorota Gil

Zapoznanie z budową i funkcją układu oddechowego— konspekt lekcji i karty pracy

 

Scenariusz lekcji w klasie IV

 

 

Temat: Budowa układu oddechowego.

Klasa: IV

Prowadząca: Dorota Gil

Cel ogólny: zapoznanie z budową i funkcją układu oddechowego.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

-nazywa narządy tworzące układ oddechowy

-wymienia funkcje poszczególnych elementów układu oddechowego

-omawia rolę układu oddechowego u człowieka

-pokazuje położenie narządów na schemacie

-wykonuje ćwiczenia wg instrukcji,

-wyjaśnia, że oddychanie dostarcza tlenu każdej żywej komórce ciała i wyzwala zawartą w niej energię

 

Metody pracy:

Pokaz, pogadanka, objaśnienie, ćwiczenia

 

Formy pracy:
Indywidualna, grupowa

 

Środki dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, film, karty pracy dla uczniów ze schematem układu oddechowego,

instrukcje do doświadczenia, zegarek sekundnikiem, centymetr krawiecki

 

Przebieg lekcji

 

I. Faza wstępna

1. Czynności organizacyjno –porządkowe

2. Nawiązanie do tematu lekcji.

Uczniowie przypominają nazwy układów budujących organizm człowieka i wskazują funkcje jakie pełnią.

3. Zapoznanie uczniów z celami i tematem lekcji.

 

II. Faza realizacji

1.Nauczyciel prezentuje uczniom budowę układu oddechowego (prezentacja multimedialna ), omawia wędrówkę wdychanego powietrza do naszego wnętrza, wskazuje na konieczność zapewnienia czystego powietrza oraz zwraca uwagę na właściwe oddychanie- wdech przez nos, wydech przez usta.

Podkreśla rolę układu oddechowego jaką jest wymiana gazowa (podczas wdechu organizm pobiera powietrze z tlenem a następnie podczas wydechu usuwa je z dwutlenkiem węgla). Oddychanie zachodzi w każdej żywej komórce ciała a jego istotą jest wyzwalanie ze składników pokarmowych, które tam dotarły z krwią, energii do wszystkich procesów życiowych.

 

2.Pokaz fragmentów filmu z serii „Było sobie życie” o układzie oddechowym.

Podczas filmu nauczyciel zwraca uwagę uczniów na poszczególne elementy układu oddechowego i ich rolę w organizmie.

 

3.Po obejrzeniu filmu i prezentacji multimedialnej uczniowie podpisują poszczególne elementy układu oddechowego na otrzymanych kartach pracy.

Uczniowie pracują indywidualnie. Za bezbłędne wykonanie zadania uczeń otrzymuje plus.

 

4. Badamy pracę...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !