Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

«Mapa Polski» - konkurs dla klasy III

Data dodania: 2010-06-24 22:34:58
Autor: Iwona Falarczyk

Moja propozycja może być wykorzystana jako konkurs wiedzy o mapie z elementami nauki o języku dla klasy III. Może być również wykorzystana jako scenariusz lekcji utrwalającej.

Scenariusz konkursu lub lekcji utrwalającej dla klasy III „Mapa Polski”

Cele:

uczeń :

- zna kierunki świata i rozpoznaje je na mapie

- wskazuje na mapie źródła i ujścia rzek

- stosuje wielką literę w pisowni nazw geograficznych*

- zapisuje nazwy geograficzne zgodnie z kolejnością alfabetyczną*

- odnajduje w encyklopedii właściwe hasło wykorzystując znajomość kolejności alfabetycznej*

- rozpoznaje i odnajduje na mapie Polski określone znaki zgodnie z legendą mapy 

- rozpoznaje obszar przedstawiony na mapie Polski

- poznaje nowe nazwy geograficzne *

- wyznacza na mapie trasę z uwzględnieniem zasady najkrótszej drogi

- zaproponuje ciekawe zabawy z wykorzystaniem mapy

* - ćwiczenia ortograficzne, słownikowe i gramatyczne

Środki dydaktyczne:

- tabela wyników

- mapa Polski w 4 częściach

- guma do przyklejania plakatów

- kartki z nazwami kierunków pośrednich

- kartki z literami (B,K,P,S)

- karteczki do naklejania

- kartki z tabelami do wpisywania nazw miast

- encyklopedia w 4 tomach

Przed zajęciami należy ustawić stoliki do pracy w 4 grupach

Przebieg zajęć

1. Powitanie

2. Podanie tematu i wyjaśnienie zasad konkursu:

- cała grupa przed udzieleniem odpowiedzi ustala wspólne stanowisko

- do kolejnych zadań grupa wyznacza innego lidera, który będzie prezentować wynik pracy grupy (w ten sposób każde dziecko w grupie angażuje się w jej pracę oraz uczy się odpowiedzialności)

- za prawidłową odpowiedź grupa otrzymuje 1 pkt

3. Zadania konkursowe:

I. „Mapa jest zorientowana”

Grupy otrzymały 1/4 mapy – muszą nakleić karteczki na brzegach swojej części mapy i napisać na nich nazwy kierunków głównych

Lider tego zadania przynosi mapę i kładzie ją na podłodze tak, aby strona północna mapy znajdowała się od strony okna.

II. „Puzzle”

 Liderzy tego zadania wspólnie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !


może zainteresuje Cię także: