Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Szanuj ojca swego i matke swoją.

Data dodania: 2010-05-31 13:46:58
Autor: Edyta Pawłowicz

Jest to propozycja przeprowadzenia lekcji religii poświęconej IV Przykazaniu Bożemu w klasach szkoły ponadgimnazjalnej. Ja przeprowadziłam tę lekcję w klasie I zawodowej jako lekcję otwartą. Zarówno młodzieży jak i obserwującym ją nauczycielom bardzo się ona podobała.

 

I Część ogólna

1. Temat: SZANUJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.

2. Cel ogólny: Właściwe rozumienie sensu IV Przykazania Bożego.

3. Cele operacyjne: Uczeń: -wyjaśnia, w jaki sposób współczesna młodzież traktuje swoich rodziców; -wskazuje , jak młody człowiek powinien traktować rodziców ; - określa, jakie czynniki maja wpływ na wzajemne relacje rodziców i dzieci ; - udziela konkretnych rad służących polepszeniu kontaktów z rodzicami; - wymienia sposoby wyrażania szacunku dla rodziców.

4. Ilość jednostek lekcyjnych: 1

5. Metody: - Metaplan - Burza mózgów - Pogadanka

6. Formy: - Indywidualna - Grupowa 7. Środki dydaktyczne: - „ Dzisiejsza młodzież widziana oczyma nastolatki”- wypowiedz nastolatki zamieszczona jako komentarz do pewnego artykułu na jednym z portali internetowych; - karty pracy

II Część szczegółowa

1. Czynności wstępne: - wspólna modlitwa - przywitanie uczniów - sprawdzenie obecności

2. Wprowadzenie:

•Proszę uczniów o wysłuchanie wypowiedzi młodej dziewczyny na temat współczesnej młodzieży i jej trudnej relacji z rodzicami. Zapowiadam, iż w kontekście tego co usłyszeli przed chwilą, podczas dzisiejszego spotkania postaramy się wspólnie odpowiedzieć sobie na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !