Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla gimnazjum

Data dodania: 2010-05-22 14:09:24
Autor: Iwona Nagrodzka

Co zrobić, gdy na języku angielskim grupa uczniów zdecydowanie odbiega poziomem wiedzy od reszty klasy? Być może czas wprowadzić zajęcia wyrównawcze. Sama znalazłam się w takiej sytuacji, dlatego przedstawiam program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, jaki stworzyłam dla swoich uczniów.

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program ten został przygotowany dla uczniów gimnazjum, którzy nigdy nie uczyli się języka angielskiego lub mają bardzo duże problemy w nauce tego przedmiotu i przyswajaniu wiedzy niezbędnej do zdania części językowej egzaminu gimnazjalnego. Uczestnictwo w tego typu zajęciach pozwoli uczniom nadrobić zaległości powstałe w skutek niesystematycznej nauki, ale również solidnie powtórzyć materiał z bieżących lekcji.

Program przeznaczony jest do realizacji na lekcjach dodatkowych w wymiarze jednej godziny w  tygodniu, co daje około 35 godzin w roku szkolnym. Uczniowie są zobowiązani do prowadzenia zeszytów do zajęć wyrównawczych. Dodatkowe podręczniki nie są przewidywane, natomiast uczniowie biorący udział w zajęciach będą otrzymywać materiały przygotowane przez nauczyciela.

CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego.

CELE EDUKACYJNE PROGRAMU

Aby nauka języka obcego była efektywna, uczeń powinien rozwijać oraz w miarę możliwości integrować podstawowe sprawności językowe (language skills): receptywne – czytanie i słuchanie oraz produktywne – mówienie i pisania. W nauce języka obcego istotne jest również rozpoznawanie i prawidłowe stosowanie struktur gramatycznych oraz opanowanie i poszerzanie znajomości leksyki.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

Uczeń potrafi:

  • prawidłowo używać zwrotów grzecznościowych, dopasowanych do różnych sytuacji i kontekstów,
  • formułować krótkie wypowiedzi na określone tematy,
  • wyszukać z tekstu (zarówno czytanego jak i słuchanego)  najważniejsze informacje,
  • przetwarzać informacje zawarte w tekście,
  • kształtować umiejętność ogólnego rozumienia wypowiedzi,
  • stosować struktury leksykalne i gramatyczne w różnego typu ćwiczeniach,
  • korzystać ze słowników językowych i innych materiałów...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !