Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Grzech i pojednanie w Kościele – droga odejścia syna z domu i jego powrót na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-24)

Data dodania: 2010-05-22 11:41:36
Autor: Paweł Malinowski

Liceum I klasa. Konspekt lekcji o grzechu i pojednaniu na czas Wielkiego Postu i nie tylko.

Klasa I LICEUM

Temat: Grzech i pojednanie w Kościele – droga odejścia syna z domu i jego powrót na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-24).

Cel wychowawczy: Kształtowanie postawy zaufania Bozemu przebaczeniu, które wyraża się w bezinteresownej miłości do człowieka, unikania grzechu i bliskiego kontaktu z Bogiem.

Cel dydaktyczny : Pokazanie grzechu jako odejścia człowieka od Boga; ukazanie bezgranicznej, bezinteresownej i przebaczającej miłości Boga. Miłość Boga z jednej strony wrażliwa, delikatna, czuła… a z drugiej mocna, silna pewna…. (Sprawiedliwość a miłość)

Metody pracy: Praca z tekstem (próba analizy tekstu), dyskusja, wykład.

Formy pracy: Indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: Pismo św. N.T. - tekst Łk 15, 11-24., reprodukcja obrazu Rembranta: Powrót syna marnotrawnego - (dłonie), tablica, kreda.

PRZEBIEG KATECHEZY:

1. Modlitwa.

2. Wprowadzenie.

Czym jest grzech dla człowieka? Co powoduje w jego życiu? Jak się od niego uwolnić? Wszyscy pielgrzymujemy do Boga i każdy na swojej drodze błądzi, upada. Każdy grzech oddala nas od Boga. Jednak człowiek zawsze ma możliwość powrotu do Boga. Jak wyglada odejście i powrót?

(Złamanie Bożego albo kościelnego przykazania (prawa), odwrócenie się od Boga…itd.)

3. Praca z tekstem - Po rozdaniu tekstu Łk 15, 11-24. zwrócić uwagę na następujące kwestie (można je zapisać na tablicy):

 • Czego zarządał młodszy syn od swego ojca?
 • Dokąd wyjechał?
 • Co zrobił z majątkiem?
 • Co się z nim stało, gdy nastał głód?
 • Co młodszy syn robi wobec sytuacji, w której się znalazł, jak ona wygląda?
 • Co robi ojciec, kiedy syn jest daleko od niego?
 • Jaką mowę dla Ojca przygotował sobie syn? Co mu powie, gdy wróci?
 • Jak zachowuje się ojciec, gdy syn powraca do domu?
 • Kogo w tej przypowieści przedstawia ojciec a kogo syn marnotrawny?

(Czas na przeczytanie ok. 5 min.)

4. Treść teologiczna:

Bezinteresowna miłość Boga sprawia, że syn jest zawsze synem, niezależnie od swego postępowania wobec ojca – widać to w tej wielkiej dysproporcji pomiędzy niegodnym postępowaniem syna a zgotowanym mu przez ojca przyjęciem. Stąd ta niezwykłość miłości ojcowskiej – miłość bezwarunkowa, niezależna od postępowania, zachowania syna. (Prawo sprawiedliwości a Prawo miłości).

Młodszy syn mógł odejść, gdyż ojciec wiązał go ze sobą jedynie więzami miłości, która nigdy nie zniewala, ale zawsze szanuje wolność. Każda miłość człowieka jest delikatna, krucha, dlatego, że jest zbudowana na ludzkiej wolności.

Młodszy syn, choć zlekceważył miłość ojca (porzucając jego dom, trwoniąc połowę majątku) to jednak nie zdołał zniszczyć w ojcowskim sercu miłości. Podobnie i Bóg – nigdy nie rezygnuje ze swej miłości do grzesznika. Grzesznik – człowiek przekreśla prawo Boże, ale nie może przekreślić Jego miłości. Ta sama miłość także sprawia, że ojciec przyjmuje go serdecznie, gdy powraca.

Opis szczegółów zachowania się ojca po powrocie syna marnotrawnego pokazuje wielkość i bezinteresowność ojcowskiej miłości:

 • „A gdy syn był jeszcze daleko ujrzał go ojciec …” – oddalenie się młodszego syna jest nie tyle odejściem fizycznym, ile raczej oddaleniem serca. „Syn odjechał w dalekie strony” – tzn tam gdzie nie mogły go już dosięgnąć ojcowskie prawa. Ojciec jednak nieustannie myśli o swoim synu, czekając na jego powrót.
 • „Ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko” Wzruszenie ojca jest znakiem delikatności i głębi jego miłości, którą zawsze darzył syna. Odejście z domu syna zraniło ojcowską miłość, uczyniło ją trudną i bolesną, ale nie spowodowało jej umniejszenia. Wzruszenie ojca wyraża ogromną radość z odzyskania utraconej miłości syna. – I Bóg raduje się, gdy grzesznik się nawraca.  
 • „A kiedy skruszony syn wybrał się i przyszedł do ojca, ten ujrzał go gdy był jeszcze daleko i wybiegł mu naprzeciw”. Ojciec wybiega na spotkanie ze synem – SPIESZY SIĘ. Miłość zawsze się spieszy! (Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą – ks. Jan Twardowski)...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !