Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Skaner i cyfrowy aparat fotograficzny

Data dodania: 2010-05-21 19:46:40
Autor: Renata Górnicka

Scenariusz lekcji jest przeznaczony do realizacji pierwszego roku nauczania technologii informacyjnej w liceum lub innej szkole ponadgimnazjalnej. Lekcja jest dostosowana do pracy ze skanerem i cyfrowym aparatem fotograficznym dowolnej marki oraz z programem do retuszu grafiki np Paint.

SCENARIUSZ LEKCJI

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

W KLASIE 1

Temat: Skaner i cyfrowy aparat fotograficzny.

Cele wychowawcze:

  • Wskazanie praktycznego wykorzystania technologii komputerowej

  • Świadome wykorzystanie możliwości komputerowych w życiu codziennym

  • Kształcenie  umiejętności przemawiania w grupie

Cele operacyjne:

uczeń

  • poznaje możliwości aparatu cyfrowego i skanera

  • potrafi przyłączyć urządzenia do komputera

  • wykonuje zdjęcia i skanuje obrazy

  • dokonuje retuszu i obróbki zdjęć w programie Paint

Treści nauczania:

A.   Posługiwanie się środkami, czyli urządzeniami TI, aparatem cyfrowym i skanerem.

C. Stosowanie narzędzi TI, czyli oprogramowania.

D. Gromadzenie i przetwarzanie informacji, komunikowanie się na odległość za pomocą komputera i sieci.

Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne realizowane na lekcji - Edukacja czytelnicza i medialna

Formy pracy na lekcji:

  • miniwykład, pokaz działania urządzeń

  • indywidualne odpowiedzi uczniów

  • praca w grupach 2 osobowych przy komputerze

Planowany przebieg lekcji: (przewidywany czas)

1. Sprawdzenie obecności (2 min.)

2. Sprawdzenie pracy domowej (3 min.)

3. Przedstawienie przez wybranego ucznia kilku programów graficznych oraz popularnych rozszerzeń plików graficznych.

Programy...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !