Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Innowacja plastyczna

Data dodania: 2010-05-14 21:22:48
Autor: Anetta Pater

„Pobudzanie aktywności twórczej i odtwórczej w działalności plastycznej”

1. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach.

2. Czas trwania innowacji:

Rozpoczęcie: IX 2008

Zakończenie: VI 2009

3. Autor innowacji: Anetta Pater

4. Innowacja została opracowana na podstawie „Programu nauczania zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej” ( DKW – 4014 – 15/99) poprzez rozszerzenie niektórych zagadnień oraz schematu modelu lekcji pobudzającej aktywność twórczą, opracowanego przez Jerzego Kujawskiego;

5. Zakres innowacji: oddział klasowy -  kl. II a

6. Opis innowacji:

Najpowszechniejsze zjawisko w spontanicznej i ekspresyjnej działalności dzieci, to obok zabawy – twórczość plastyczna.

Przedmiot plastyki poprzez to, iż jego problemy plastyczne mają charakter otwarty daje dużo możliwości rozwijania aktywności twórczej, dzięki której uczeń bardziej świadomie może odbierać sztukę plastyczną. Proponowana przeze mnie innowacja ma na celu stworzenie możliwości rozwijania aktywności twórczej w działalności plastycznej poprzez rozwiązywanie zadań otwartych.  Otwartość zadań będzie polegała na tworzeniu sytuacji, która będzie angażować i pobudzać emocjonalnie uczniów do działania , przeżywania i poznawania zjawisk wyrażonych w języku plastyki. Poprzez zadania otwarte uczeń będzie dochodził do własnych pomysłów, projektów, sposobów realizacji wytworów plastycznych. Zadania otwarte mają uczynić pracę ucznia żywą, kształtować jego osobowość, zmuszać do nieprzerwanej pracy nad sobą, pobudzać do poszukiwań, ożywiać dyspozycję do tworzenia, czyli reasumując kształtować twórczą postawę ucznia, pobudzać i rozwijać jego aktywność twórczą i przygotować go do świadomego odbierania dzieł sztuki plastycznej. Pobudzając aktywność twórczą należy pamiętać, aby nie eliminować aktywności odtwórczej, naśladowczej ale ją wzbogacać.

Założeniem innowacji jest przeznaczenie dwóch godzin lekcyjnych raz w miesiącu na zajęcia pobudzające aktywność twórcza i odtwórczą uczniów. Wykorzystam do tego celu schemat modelu lekcji pobudzającej aktywność twórczą wg Jerzego Kujawskiego składającej się z 5 faz: przygotowania, projektowania, realizowania, podsumowania i planowania, który ma pobudzać zachowania twórcze, wzmacniać procesy twórcze oraz przygotowac uczniów do świadomego odbioru sztuki plastycznej.

Innowacja zawiera schematy twórcze na bazie odtwórczości. Jej celem jest przede wszystkim realizacja obowiązujących w klasie drugiej treści programowych z położeniem nacisku na rozwiązywanie zadań otwartych prowadzących do świadomego odbioru dzieł sztuki plastycznej i rozwijających u uczniów postawę twórczą.

Dzięki tej innowacji chciałabym, aby uczniowie chętnie i bez obaw podchodzili do rozwiązywania problemów otwartych, mieli poczucie potrzeby uczestnictwa w kulturze, wzmacniali swoją motywację do tworzenia, czuli się częścią kultury, rozwijali i poszerzali swoje zainteresowania sztuką plastyczną.

W pracy nad innowacją będę:

  • pracować z całą klasą;
  • obserwować uczniów;
  • organizować wystawę prac uczniów;
  • organizować spotkania z twórcami;
  • zapoznawać uczniów z „dorosłą” sztuką plastyczną poprzez oglądanie wystaw artystycznych;
  • zachęcać uczniów do udziału w konkursach...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !