Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Projekt przedmiotowy z chemii dla klas III "Wpływ wybranych substancji chemicznych na zdrowie człowieka"

Data dodania: 2010-05-13 14:16:25
Autor: Małgorzata Kwintal

Chciałabym przedstawić projekt przedmiotowy«Wpływ wybranych substancji chemicznych na zdrowie człowieka», który realizowałam na lekcjach chemii w roku szkolnym 2008/2009.

WPŁYW WYBRANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

Projekt przedmiotowy z chemii dla klas III gimnazjum

Opracowała: mgr Małgorzata Kwintal

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie

Rok szkolny 2008/2009                              

CELE PROJEKTU:

  1. Zapoznanie uczniów z działaniem alkoholu, narkotyków, nikotyny, pestycydów, związków azotu i metali ciężkich na organizm człowieka.
  2. Dostarczenie informacji o substancjach uzależniających oraz zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu.
  3. Wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.
  4. Pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania substancji uzależniających.
  5. Kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.
  6. Inicjowanie i realizowanie przez uczniów działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.
  7. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Uczniowie III klas gimnazjum

CZAS REALIZACJI:

Maj, czerwiec 2009r.

METODY I FORMY REALIZACJI PROJEKTU:

Praca w grupach, praca indywidualna, prezentacja, analiza źródeł, dyskusje, wywiady.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Lp.

Zadania szczegółowe

Odpowiedzialni

Metody

pracy

Czas realizacji

1.

Zapoznanie uczniów z celami i założeniami projektu, ewentualna korekta przez uczniów.

Nauczyciel chemii

Pogadanka, prezentacja projektu, dyskusja.

Kwiecień 2009

 

 

 

 

2.

Zbieranie i gromadzenie materiałów tematycznych
z różnych źródeł.

Uczniowie

Praca pod kierunkiem, grupowanie teczki tematyczne.

Kwiecień 2009

3.

Zapoznanie uczniów z tematyką dotyczącą wpływu alkoholu, narkotyków, nikotyny, pestycydów, związków azotu i metali ciężkich na organizm człowieka.

Nauczyciel chemii

Analiza tekstów, wykład, pogadanka.

Kwiecień, maj 2009

4.

Przeprowadzenie wywiadów z pracownikami Poradni Uzależnień oraz PSSE w Przysusze.

Uczniowie chętni

Wywiad, opis.

Kwiecień, maj 2009

5.

Wykonanie plakatów na temat: „Chemicznych pułapek”.

Uczniowie

Praca w grupach.

Maj 2009

6.

Klasowa prezentacja projektu.

Nauczyciel chemii, uczniowie

Wystąpienia indywidualne i poszczególnych grup.

Czerwiec 2009

7.

Ewaluacja zbiorcza projektu.

Nauczyciel chemii, uczniowie

Karta ewaluacji projektu

Czerwiec 2009

 

OCENA PROJEKTU WEDŁUG KRYTERIÓW:

- Treść plakatu...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !