Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Każdy zasługuje na drugą szansę. Przemiana Mary Lennox w świetle utworu «Tajemniczy ogród».

Data dodania: 2010-04-15 19:03:00
Autor: Agnieszka Lange

Konspekt przeznaczony jest do lekcji j. polskiego w klasie 5. Tematem jest analiza postawy i zachowania Mary Lennox-bohaterki«Tajemniczego ogrodu».

Przedmiot: język polski

Podręcznik: A. Łuczak, A. Murdzek, Między nami – podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej oraz zeszyt ćwiczeń.

Temat: Każdy zasługuje na drugą szansę. Przemiana Mary Lennox w świetle utworu „Tajemniczy ogród”.

Tematyka programowa: kształtowanie systemu wartości etycznych i duchowych.

Cele lekcji:

ogólne: wyrabianie szacunku dla innych i siebie, poszanowanie drugiej jednostki; kształcenie umiejętności skutecznego nawiązywania kontaktów międzyludzkich z uwzględnieniem zasad grzeczności, bezinteresowności i tolerancji

operacyjne:

- uczeń potrafi ocenić postępowanie bohatera literackiego

- uczeń rozumie, czym jest akceptacja i szacunek wobec   drugiego człowieka

- uczeń umie korzystać ze słowników

- uczeń potrafi pracować w grupie.

Metody i formy pracy: praca w grupach,  dyskusja, samodzielna praca uczniów.

Środki: lektura F. H. Burnett Tajemniczy ogród, „kwiatki” do zabawy „na dobry początek”, Słownik języka polskiego,  mapa mentalna – „dywan pomysłów”, koperty z zadaniami, karty pracy.    

Tok lekcji:

/Niniejszy temat jest częścią cyklu lekcji poświęconych analizie lektury F.H. Burnett „Tajemniczy ogród”/.

1. Powitanie.

2. Zabawa „na dobry początek” – uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące treści lektury, za prawidłowe odpowiedzi uzyskują „kwiatki” – symbol tajemniczego ogrodu.

3. Zapoznanie uczniów z celem ogólnym lekcji – analiza postawy Mary Lennox.

Pytania wprowadzające:

- co wiemy o Mary Lennox podczas jej pobytu w Indiach? (trudne dzieciństwo, sytuacja rodzinna: brak opieki, śmierć rodziców)

- jak zachowywała się Mary w chwili jej poznania? (próba nazwania jej cech charakteru: krnąbrna, grymaśna, arogancka, złośliwa).

4. Wskazanie problemu do rozwiązania:

- dlaczego Mary była niegrzeczna?

- co wpłynęło na jej zachowanie? 

- w jaki sposób można „usprawiedliwić” postawę dziewczynki?

5. Praca w grupach – sporządzenie „dywanika pomysłów” – na arkuszach szarego papieru uczniowie dwóch grup wpisują przyczyny niewłaściwego zachowania Mary Lennox. Przykłady:  

- brak opieki i miłości za strony rodziny

- rozgoryczenie spowodowane utratą rodziców

- brak rówieśników w jej otoczeniu,

- obojętność i samotność

- poczucie odtrącenia przez mamę

- niechęć do przyrody.

Dwie pozostałe grupy wpisują te czynniki, dzięki którym Mary zmieniła się na lepsze.

6. Prezentacja...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !