Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawdzian dla klasy III

Data dodania: 2010-04-08 21:16:12
Autor: Ewelina Jędrzejewska

Śródroczny sprawdzian wiedzy i umiejętności dla klasy III

 

ŚRÓDROCZNY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W KLASIE III

IMIĘ I  NAZWISKO...................................................................

KLASA  III

DATA....................................

 Edukacja polonistyczna

Przeczytaj uważnie tekst:

Uczniowie klasy III przygotowują się do kilkudniowej, autokarowej wycieczki w góry. Celem ich podróży będzie Zakopane – stolica Tatr. Planują wyjechać  20 maja wczesnym rankiem. Już dziś czytają przewodnik turystyczny.

Oto jego fragment: 

„Tatry to góry o ostrych szczytach i stromych zboczach, z których w doliny spływają bystre potoki. Woda w potokach jest bardzo zimna. W górach występują również bardzo głębokie jeziora. Najpiękniejszym jest Morskie Oko.

Wraz z wysokością zmienia się tatrzańska roślinność. Najniżej rosną lasy mieszane składające się z buków, jodeł i świerków. Wyżej występują głównie lasy świerkowe. Wysoko w górach rosną krzewy niskiej sosny – kosodrzewina oraz drzewa wysokogórskie o charakterystycznej budowie i dość sztywnych igłach – limby. Wśród skalistych turni jest wiele roślin, a wśród nich szarotka – symbol tatrzańskiej przyrody. Ozdobą górskich łąk są rozkwitające wiosną krokusy.

W Tatrach żyje wiele gatunków zwierząt. Czasami górskie schroniska odwiedza szukający pożywienia niedźwiedź brunatny. Wędrując po górach turyści mogą zauważyć skaczące kozice i usłyszeć ostrzegawczy gwizd świstaka”.

 

Podkreśl prawidłową odpowiedź.

 1.Które z wymienionych jezior występuje w Tatrach?

 1. Gopło
 2. Morskie Oko
 3. Piękne Oko

 2.Z jakich drzew składają się lasy mieszane?

 1. brzozy, jodły świerki
 2. buki, jodły, świerk
 3. dęby, jodły, sosny

 3. Co jest ozdobą górskich łąk:

 1. rozkwitające wiosną krokusy
 2. rozkwitające latem krokusy
 3. rozkwitające wiosną tulipany

 4. Symbolem tatrzańskiej przyrody jest:

 1. stokrotka
 2. pokrzywa
 3. szarotka

 5. Jakie zwierzę można spotkać czasami w  górskich schroniskach?

 1. niedźwiedzia  polarnego
 2. niedźwiedzia koalę
 3. niedźwiedzia  brunatnego

 6. W którym miesiącu uczniowie trzeciej klasy chcą wyjechać na wycieczkę?

 1. V
 2. VI
 3. VII

 7. Z fragmentu przewodnika turystycznego wypisz po trzy:

Przymiotniki

Czasowniki

Rzeczowniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.  Napisz brakujące formy czasowników. 

 

czas teraźniejszy

czas przeszły

czas przyszły

(ja) biegam

(ja)…………………….. 

(ja) …………………….. 

(ona) …………………… 

(ona) zrywała

(ona) ……………………. 

(on) …………………….. 

(on) ……………………… 

(on) wypożyczy

 

 

 

 

9.Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej:   

zające, dzieci, leśniczówka, czyta, posadzą, babcia (1), drzewo, krzewy, szafa

 

10. W miejsce kropek wstaw brakujące litery: u, ó, ż, rz

 Gdy w mieście pan...ją upały, miło jest wyjechać w g...ry, gdzie powiet...e jest zawsze świe...e i czyste. Dzieci bawią się świetnie, czują się swobodnie wśr...d  łąk, na dł...gich spacerach. Wchodząc wysoko, aż na ośnie...one szczyty mo...na   spost...ec zwinne kozice. Owce sk...bią trawę wilgotną od rosy. Niedaleko, w pasterskim szałasie  ich mleko zostanie p...erobione na ser.

 11. Dopisz brakujące przymiotniki w odpowiednim stopniu. Zwróć uwagę na rodzaj wyrazu.                                                                                        

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

gruby

 

 

 

wyższa

 

 

 

najmilszy

 12. Określ rodzaj podanych rzeczowników.

               choinka ........................         wiadro.............................    świeczka..........................

                telefon..........................         kartka................................  lustro..............................

 

 Edukacja matematyczna

 Oto fragment programu telewizyjnego:

Tytuł audycji

Początek audycji

Koniec audycji

„Wśród skalistych turni”

11.40

12.20

„Wędrówki po Polsce”

12.35

13.00

„Tatrzańska przyroda”

13.30

14.00

 1. Ile czasu trwa program „Wędrówki po Polsce”?

 1. 35 min
 2. 25 min
 3. 15 min

 2. Który z podanych programów trwa najdłużej?

 1. „Wśród skalistych turni”
 2. „Wędrówki po Polsce”
 3. „Tatrzańska przyroda”

 3. Bartek z siostrą i rodzicami chciałby pojechać na wakacje w góry Tatry.  Bilet autobusowy do Zakopanego dla dziecka kosztuje 16 zł, a dla osoby dorosłej 32 zł. Ile trzeba zapłacić za podróż całej rodziny?

 

Odp: ………………………………………………………………………………

 4.      Obok siebie rosły 3 sosny. Wkroczyli drwale i wyrąbali te dorodne drzewa. „Ciekawe ile miały lat?” – zastanawiali się drwale. Podaj przybliżony wiek trzeciej sosny,      wiedząc, że pierwsza sosna miała 30 słojów przyrostów rocznych drewna, druga – dwa razy tyle,   a trzecia – o 120 słojów więcej niż druga.

 

          A) 120                 B) 150           C) 180                         D) 13

 5. Bożenka wyjedzie na wakacje do leśniczówki 3 lipca, a wróci do domu 31 lipca. Ile dni będzie przebywała poza swoim domem?                               

 

Odp:.............................................................................................................................................

 

 b) Ile to tygodni?

 …………………………………………………………………………………………………..               

 6. Michał ma 2 braci, 3siostry, ojca i matkę. Ile łącznie widelców i noży potrzeba w tej rodzinie w czasie obiadu? Właściwą odpowiedź podkreśl

a) 13                      b) 16                      c) 14                      d) 10

 

 7. Od sumy liczb 487 i 349 odejmij liczbę 378 . Jaka liczba jest wynikiem?

 

 a) 559                       b)  385             c) 458               d) 836

 

8.   W zawodach sportowych wzięło udział 12 skoczków, saneczkarzy o 6 więcej niż skoczków  i 3 razy mniej łyżwiarzy niż skoczków. Ilu łyżwiarzy wzięło udział w zawodach?

 

Odp: ……………………………………………………………………………………………

10. O godzinie 8.oo temperatura powietrza wynosiła  9 C . Co godzinę temperatura wzrastała o pół  stopnia. Jaka temperatura była o godzinie 12.00 w południe 

 a). 10  C      b). 11  C        c). 12  C             d). 15  C

11. W poniedziałek w południe wyrusza żaglowiec w 100-godzinny rejs. W który dzień tygodniu i o której godzinie zakończy on swój rejs? Podkreśl właściwą opowiedz.

 a) środa 4.00       b) piątek 8.00       c) czwartek w południe 

d) piątek 16.00

 12. Jest sobota 17  maja. Rajd Gwiaździsty odbędzie się za 14 dni. Wskaż datę rajdu:

     a) 6 czerwca            b) 29 maja      c) 1 czerwca       d) 31 maja 

 Edukacja społeczno- przyrodnicza


1. Napisz jak nazywają się kolejne warstwy lasu. Do odpowiedniej warstwy dopisz dwie  nazwy roślin.

 

 2. Połącz kolorem nazwy zwierząt z gromadą, do której należą.

 

SSAKI                    sikorka                                  karp                           motyl      ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !