Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konspekty lekcji z przedmiotu- wychowanie do życia w rodzinie.

Data dodania: 2010-02-25 23:05:10
Autor: Elwira Wolny

Ponieważ trudno jest prowadzić lekcje z wychowania do życia w rodzinie, tak więc polecam kilka konspektów już opracowanych i spraktykowanych, na pewno sprawdzą się na lekcji.

 

SCENARIUSZ LEKCJI 1

Temat: KULTURA NA CODZIEŃ, CZYLI SAVOIR VIVRE DLA KAŻDEGO

 

 

CELE:

Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:

 • Znać podstawowe zasady savoir vivre’u,
 • Poprawnie i kulturalnie zachowywać się w określonych miejscach i sytuacjach,
 • Wskazywać zachowania niekulturalne,

 

 

PRZEBIEG LEKCJI:

1.Tydzień wcześniej należy podać uczniom temat zajęć, by mogli się do nich przygotować (poszukać informacji dotyczących zasad dobrego zachowania). Grupie uczniów należy przydzielić konkretne role (wstępem do lekcji będzie scenka). Można zaproponować wybraną sytuację np. o zachowaniu się przy stole: Obiad rodzinny, ktoś w trakcie obiadu czyta gazetę, drugi – siedzi przy stole w czapce, podchodzi kolejny uczestnik i żując gumę wita się (podaje rękę przez stół) z tylko obecnymi przy stole mężczyznami, ktoś inny rozmawia przez telefon komórkowy itd. Warto tak zaaranżować scenkę, aby jej uczestnicy popełniali wiele błędów (zachowań niestosownych).

 

2.Lekcję nauczyciel rozpoczyna wstępną informacją – przypomina o tematyce zajęć. Tłumaczy znaczenie pojęcia „Savoir vivre” (znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguły grzecznościowe; umiejętność postępowania w życiu i radzenie sobie w różnych trudnych sytuacjach), podaje inne określenia (bon-ton, kindersztuba, etykieta).

 

3.Prosi uczniów o odegranie scenki, zaś pozostałą część klasy – o baczną obserwację przebiegu scenki i zanotowanie tych sytuacji, w których uczestnicy zachowywali się niestosownie.

 

4.Po prezentacji nauczyciel zadaje uczniom pytania:

-które zachowania osób siedzących przy stole podczas obiadu były    niewłaściwe?

-jak powinni się zachować uczestnicy?

-czy obserwowane zachowania często zdarzają się w rzeczywistości ?

 

5.Nauczyciel rozdaje wszystkim uczniom ankietę z pytaniami:

6.Nauczyciel podaje uczniom poprawne odpowiedzi. Rozmawia z uczniami o

zachowaniach grzecznościowych w różnych sytuacjach życiowych. Na podsumowanie zadaje pytanie: Czy możecie podać przykładowe sytuacje i zawody, w których sposób naszego zachowania się i znajomość zasad savoir vivre’u ma bardzo istotne znaczenie?   

 

 

ANKIETA:

 

 1. W drzwiach pierwszeństwo mają:

a)       osoby wychodzące

b)       osoby wchodzące

     2. Podczas przywitania najwłaściwszy jest:

a)       krótki, w miarę energiczny uścisk ręki

b)       krótki, silny, zdecydowany uścisk ręki

c)       delikatny, słaby uścisk ręki

     3. Czy przyjmując gości w domu należy wyłączyć telewizor?

a)       tak

b)       nie

c)       to bez znaczenia

     4. Czy przy przywitaniu możemy podawać rękę przez stół?

a)       tak

b)       nie

     5. Posiłki, oprócz zup i napojów, podaje się:

a)       z lewej strony siedzącego

b)       z prawej strony siedzącego

c)       przez stół

     6. Kto komu pierwszy podaje rękę?

a)       kobieta – mężczyźnie

b)       młodszy – starszemu

c)       starszy – młodszemu

d)       podwładny – przełożonemu

     7. Przedstawia się zawsze:

a)       zwierzchnika – podwładnemu

b)       młodszego – osobie starszej

c)       chłopcu – dziewczynę

     8. Kto komu się kłania?

a)       mężczyzna – kobiecie

b)       młodszy – starszemu

c)       stojący – idącemu

d)       wyprzedzający – wyprzedzanemu

      9.    W teatrze, wchodząc do właściwego rzędu, w którym znajduje się nasze           

                         miejsce:

a)       odwracamy się do siedzących w nim osób tyłem, bo przejście w ten

sposób jest wygodniejsze

b)       odwracamy się przodem do siedzących

 

 

                Odpowiedzi: 1a, 2b, 3a, 4b, 5a, 6ac, 7b, 8abd, 9b,

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI 2

 

Temat:„CZY JESTEM ASERTYWNY/ASERTYWNA?”

 

 

CEL:

 

Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:

 

 • Wykształcić umiejętność rozpoznawania zachowań asertywnych

 

POMOCE: arkusze do wyboru zachowań asertywnych, ankieta

 

PRZEBIEG LEKCJI

 

 1. Każdy uczeń otrzymuje arkusz i podkreśla odpowiedzi, które według niego można zaliczyć do zachowań asertywnych.

 

 

Arkusz

 

Podkreśl odpowiedz asertywną.

 

 1. 1.       Ktoś Ci przerywa gdy mówisz:

w) Przepraszam ale chciałbym skończyć swoją wypowiedź.

x) Cicho bądź!

 

 1. 2.       Kolega ma problem i prosi Cię o radę:

k) Skąd mam wiedzieć  co robić. Nie jestem jasnowidzem.

l) Przepraszam, ale uważam, że tę sprawę powinieneś rozstrzygnąć sam.

 

 1. 3.       Kolega bardzo chcę pożyczyć książkę, a nie oddał Ci jeszcze dwóch:

a)       No dobrze, ale pamiętaj, żebyś oddał.

b)       Nie pożyczę Ci, ponieważ nie oddałeś mi jeszcze poprzednich.

 

 1. 4.       Siostra prosi, żebyś pomógł jej w odrabianiu lekcji:

a)       Odczep się! Nie widzisz, że jestem zajęty.

b)       W tej chwili jestem zajety, ale mogę Ci pomóc za pół godziny.

 

 1. 5.       Kolega oskarża Cię, ze nie chciało Ci się grać i dlatego drużyna przegrała mecz:

a)       Rzeczywiście to wszystko przeze mnie.

b)       Sądzę, że jesteś niesprawiedliwy. Grałem najlepiej jak umiałem.

 

 1. 6.       Na przyjęciu ktoś częstuje Cię alkoholem:

a)       Dziękuje. Nie pije alkoholu.

b)       No, osaczenie mogę się napić jeden kieliszek.

 

 1. 7.       Nauczyciel uważa, że wiesz kto wybił szybę i każe Ci wskazać winowajcę:

a)       Czuję się niebyt dobrze w tej sytuacji, ponieważ nie wiem jak się mam zachować.

b)       Ja nic nie widziałem.

     2. Rozmowa na forum omawiająca wybór odpowiedzi.

     3. Odgrywanie scenek (każda scenka jest odgrywana dwa razy: pierwszy raz w taki sposób, jak zdarza się w codziennych sytuacjach, drugi raz – ze świadomym wykorzystaniem zachowań asertywnych ). Po każdej scence i jej omówieniu należy wypełnić tabelkę.

  ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !