Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan Pracy Zespołu Budowania Jakości Pracy Szkoły

Data dodania: 2009-11-24 15:36:17
Autor: Karolina Piotrowska

W roku szkolnym 2009/2010 w wielu placówkach zostały powołane Zespoły Budowania Jakości Pracy Szkoły Zespołu. Przedstawiam plan pracy Zespołu Budowania Jakości Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II W Krasnobrodzi.

Skład zespołu:

  • Przewodniczący – Karolina Piotrowska
  • Członkowie: Marek Pawluk, Andrzej Gałan, Marcin Nowosad, Renata Kłos, Amelia Kleban

Harmonogram działań

L.p.

Główne zadania

Działania

Sposoby realizacji

Termin realizacji

1.

Organizacja wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy placówki

 

- określenie obszarów, które zostaną poddane diagnozie

- określenie wymagań i standardów jakościowych

- szczegółowe opracowanie zadań zespołu

- opracowanie planu mierzenia jakości pracy szkoły

październik 2009

2.

Przeprowadzenie badania jakości pracy szkoły

Badanie obszarów podlegającym diagnozie, tj.:

1. Osiągnięcia uczniów; ustalenie poziomu ich wiedzy i kompetencji; porównanie osiągnięć edukacyjnych w różnych regionach

2. Zbieranie informacji wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, które stanowią podstawę do planowania rozwoju szkoły poprzez analizę ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i rodziców.

3. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zgodnych z potrzebami szkoły. Udział n-li w radach szkoleniowych, kursach doskonalących, warsztatach, kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych.

Badanie stanu obiektów, sprzętu szkolnego, zasobów biblioteki szkolnej. Podejmowanie działań dotyczących poprawy warunków działalności szkoły.

Budowanie korzystnego wizerunku szkoły w środowisku...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !