Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konstytucja 3 Maja 1791 roku - odrodzenie w upadku

Data dodania: 2009-08-06 21:59:02
Autor: Bogna Kajda

Przedstawiam scenariusz lekcji historii dotyczący Konstytucji 3 Maja.

 Temat: KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 roku – ODRODZENIE W UPADKU.

1. Klasa: II gimnazjum

2. Czas: 45 minut

3. Cel ogólny: przedstawienie okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. w czasie obrad Sejmu Wielkiego.

4. Cele operacyjne:

uczeń:

- pamięta pojęcia: Sejm Wielki, rozbiory, konstytucja,

- wymienia przyczyny upadku Rzeczypospolitej,

- opowiada o obradach Sejmu Wielkiego,

- omawia najważniejsze zapisy Konstytucji 3 Maja,

- ocenia znaczenie działalności wybitnych patriotów i charakteryzuje postawę zdrajców,

- porównuje Konstytucję 3 Maja z konstytucją Stanów Zjednoczonych z 1787 roku,

- uzasadnia ponadczasowe znaczenie Konstytucji 3 Maja w dziejach narodu polskiego

5. Metody:

a. podająca

- wykład informacyjny

b. problemowa

~ aktywizująca

- drama

- metaplan

c. praktyczna

- ćwiczenia przedmiotowe

6. Formy organizacyjne:

- indywidualna

- praca w zespołach

7. Środki dydaktyczne:

- Jan Matejko- obraz olejny na płótnie pt. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja,

- mapa – X wieków państwowości polskiej,

- podręcznik dla klasy II gimnazjum „Razem przez wieki – zrozumieć przeszłość”,

- wiadomości dotyczące Konstytucji 3 Maja: www.pl.Wikipedia.org/wiki, www.ap.kraków.pl., www.bryk.pl,

- słownik wyrazów obcych i trudnych,

- utwór muzyczny „Witaj majowa jutrzenko”,

- Andrzej Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1982 .

8. Struktura i przebieg lekcji:

a. czynności organizacyjne

b. wprowadzenie

- podanie tematu lekcji

- uświadomienie celów lekcji

- rekapitulacja wtórna uczniowie opowiadają o zasadach funkcjonowania państwa polskiego w XVIII w.

c. rozwinięcie wykład nauczyciela dotyczący obrad Sejmu Wielkiego, następnie uczniowie zostają podzieleni na 4 zespoły; każdy z nich otrzymuje inne zadanie

ZESPÓŁ I: grupa przedstawia scenkę z obrad Sejmu Wielkiego prezentując trzy różne koncepcje reform państwa polskiego (obóz królewski, stronnictwo patriotyczne i obóz hetmański) na podstawie podanych przez nauczyciela informacji, pozostali uczniowie uważnie obserwują swoich kolegów i komentują ich występ

ZESPÓŁ II: uczniowie otrzymują tekst Konstytucji 3 Maja i najważniejsze zapisy notują na arkuszu szarego papieru; przedstawiają swoją pracę na forum

ZESPÓŁ III: grupa dostaje streszczenie Konstytucji 3 Maja oraz konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku i dokonuje porównania (podobieństwa i różnice), swoje zadanie zapisuje na papierze i prezentuje klasie

ZESPÓŁ IV: uczniowie otrzymują obraz Jana Matejki „Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791” i dokonują interpretacji na forum

d. podsumowanie

- wszyscy wspólnie słuchają utworu „Witaj majowa jutrzenko” ,następnie nauczyciel opowiada o okolicznościach powstania pieśni

- rekapitulacja pierwotna

uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

1. W jakich latach obradował Sejm Wielki?

2. Kto był marszałkiem Sejmu Wielkiego?

3. Kiedy uchwalono pierwszą konstytucję w Rzeczypospolitej?

4. Wymień najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

e. notatka w formie metaplanu

- wykonanie metaplanu (uczniowie otrzymują do wypełnienia pytania)

Przykładowy metaplan:


JAK BYŁO?

JAK BYĆ POWINNO?

- słabość władzy ustawodawczej

- słabość władzy króla

- samowola magnatów

- słaba armia

- ograniczona suwerenność

- sprawna władza ustawodawcza i wykonawcza

- silna armia

- pełna suwerenność

DLACZEGO NIE BYŁO TAK, JAK BYĆ POWINNO

- zaborcza polityka sąsiadów

- nieudolne rządy władców

- kryzys gospodarczy

- upośledzenie polityczne mieszczan i chłopów

- prywata magnaterii

WNIOSKI


Chcąc ratować państwo przed zagrożeniem, należało je wzmocnić, przeprowadzając niezbędne reformy wewnętrzne. Najpoważniejszą z nich powinna być konstytucja czyli ustawa zasadnicza określająca zasady ustrojowe państwa i przekształcająca Rzeczpospolitą w nowoczesną monarchię konstytucyjną.f. ocena uczniów

g. praca domowa:

Uzasadnij, dlaczego Konstytucja 3 Maja 1791 roku ma znaczenie ponadczasowe?

Opracowała: Bogna Kajda

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !