Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Program "Matematykę można polubić"

Data dodania: 2009-07-02 18:21:34
Autor: Krystyna Wróblewska

Program «Matematykę można polubić» jest skierowany do uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu materiału oraz dla tych którzy interesują się matematyką.

Program „Matematykę można polubić”  jest skierowany do wszystkich uczniów przebywających w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice” w Jeleniej Górze, tych którzy mają trudności w opanowaniu materiału oraz tych którzy interesują się matematyką. Mam nadzieję, że uczniów niechętnie zasiadających do rozwiązywania zadań matematycznych uda mi się przekonać, że wiedzę matematyczną można pogłębiać  w sposób ciekawy i bezstresowy. Uczniowie interesujący się tym przedmiotem będą mogli rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w dodatkowych zajęciach oraz biorąc udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Program będę realizowała na lekcjach matematyki oraz w ramach jednej godziny tygodniowo zajęć dodatkowych prowadzonych społecznie.

Cele programu:

 • Rozbudzanie zainteresowań uczniów matematyką
 • Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce
 • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i logicznego myślenia
 • Prezentowanie swojej wiedzy
 • Wykonywanie ćwiczeń umożliwiających wyrównywanie braków
 • Stworzenie możliwości udziału w konkursach uczniom słabszym

Metody:

 • Czynnościowa
 • Gry, krzyżówki, zabawy
 • Konkursy
 • Twórczości plastycznej

Formy:

 • Indywidualna
 • Grupowa
 • Zespołowa

Spodziewane efekty:

Uczniowie:

 • Pozbędą się „matematycznego” stresu
 • Chętnie będą uczestniczyć w matematycznych zajęciach pozalekcyjnych
 • Uwierzą we własne siły
 • Odjadą z naszej szkoły z przeświadczeniem, że matematyka może być przyjemna
 • Wzrośnie zainteresowanie konkursami i zawodami matematycznymi
 • Wsparcie procesu rewalidacji

Ewaluacja:

 • Oceny cząstkowe z matematyki
 • Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
 • Ankieta na początku i końcu turnusu
 • Udział w uroczystościach szkolnych

Cele

Sposób realizacji programu

Rozbudzanie zainteresowań matematyką poprzez prowadzenie lekcji w terenie

 • Wycieczka do sklepu – spisanie realnych cen produktów potrzebnych do planowania i kalkulacji np: śniadania, obiadu, przyjęcia urodzinowego dla  określonej liczby osób, mając do dyspozycji określoną kwotę
 • Wykonywanie pomiarów i obliczeń potrzebnych do obliczania wysokości budynku drzewa, słupa elektrycznego itp (zastosowanie twierdzenia Talesa)
 • Wykonywanie pomiarów działki, ogrodu,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !