Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Niszczenie i sposoby ochrony gleb

Data dodania: 2009-06-30 19:43:16
Autor: Anna Szczuka

Konspekt do lekcji geografii w klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej

TEMAT: Niszczenie i sposoby ochrony gleb.

CELE LEKCJI:

1. W zakresie wiadomości:     

 • Definiowanie pojęcia erozji i monokultur
 • Podanie czynników prowadzących do niszczenia gleb

2. W zakresie umiejętności:        

 • Ocena znaczenia gleb dla życia na Ziemi
 • Dobieranie ilustracji do danych treści
 • Analiza sposobów ochrony gleb przed degradacją
 • Przewidywanie następstw nasilających się zanieczyszczeń

3. W zakresie postaw:

 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku
 • Poszanowanie środków dydaktycznych

4. Cele rewalidacyjne:             

 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności logicznego myślenia
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Ćwiczenie spostrzegawczości i orientacji przestrzennej

Metody dydaktyczne: burza mózgów, pogadanka, obserwacja, dobieranie obrazków do treści, rysowanie  schematów, rozwiązywanie krzyżówki

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające przykłady niszczenia gleb, linijki, ołówki, krzyżówki

Formy organizacji: praca zbiorowa i indywidualna

Przebieg lekcji:

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

 • sprawdzenie obecności
 • przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji
 • podanie celów bieżącej lekcji
 • zapisanie tematu

II REALIZACJA NOWEGO MATERIAŁU

1. Znaczenie gleby dla organizmów...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !