Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wyrównywanie szans

Data dodania: 2009-06-14 12:37:01
Autor: Barbara Górny-Bałamut

We wrześniu spotkała mnie niemiła niespodzianka. Zaczynając pracę w jednej z klas okazało się, że ze względu brak środków finansowych na dodatkowe godziny znależli się w jednej grupie uczniowie kontynuujący i rozpoczynający naukę języka niemieckiego. Aby móc realizować materiał na lekcjach postanowiłam napisać program zajęć uzupełniających, który byłby realizowany na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przeznaczonych dla uczniów rozpoczynających naukę języka.

1. Ogólne informacje o programie

Program nawiązuje do podstawy programowej nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum (kurs kontynuacyjny).
Skierowany jest do uczniów, którzy po ukończeniu szkół podstawowych w innych miejscowościach (brak zajęć z języka niemieckiego) rozpoczęli edukację w Gimnazjum w Sokołowie Młp., gdzie kontynuowano naukę tegoż języka. Dzieci nie posiadające żadnych podstaw językowych znajdą sie w klasie z uczniami uczącymi się przedmiotu już czwarty rok.
Aby pomóc uczniom wyrównać zaległości nauczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia  dodatkowych zajęć na których realizowany był program zawierający najważniejsze zagadnienia z cyklu: „Der, die, das” etap podstawowy, umożliwiając w ten sposób rozpoczęcie pracy na lekcjach z cyklami: ”der, die, das” - etap kontynuacyjny , wyd. PWN lub „aha 1b”, kontynuacja, wyd. WSiP.

a) czas realizacji programu
Zakłada się, iż program zostanie zrealizowany w ciągu 32 godzin lekcyjnych, a praca z uczniami przebiegać będzie podczas społecznych kółek
z j. niemieckiego odbywających się raz w tygodniu.
b) liczebność grupy
Grupa będzie liczyć 12 uczniów.
c)metody realizacji programu
Nauczyciel stosuje metody mające na celu:

  • osiągnięcie przez uczniów pożądanych sprawności komunikacyjnych w zakresie mówienia, rozumienia tekstu i mowy,pisania,
  • znajomości  podstawowych zagadnień gramatycznych w oparciu o sytuacje komunikacyjne  
  • poznanie elementów wiedzy krajoznawczej o państwach niemieckojęzycznych

Przykładowe metody pracy kształtujące sprawności językowe to m.in.:

  • asocjacje uczniów związane z tytułem tekstu, fotografiami, wyszukiwanie 'słów kluczy', odpowiadanie na pytania do tekstu, układanie pytań, praca ze słownictwem, streszczenie tekstu, budowanie scenek sytuacyjnych w oparciu o tekst, gry i zabawy językowe mające na celu automatyzację struktur leksykalno – gramatycznych, wykonywanie projektów, prace pisemne, tworzenie przez uczniów reguł gramatycznych na podstawie treści komunikacyjnych, wprowadzenie  elementów metody Callana podczas wprowadzenia nowego słownictwa,  porozumiewanie się na zajęciach w języku niemieckim.

2. Cele ogólne  programu

a) komunikacyjny: uzyskanie kompetencji komunikacyjnych pozwalających na kontynuację nauki w grupie zaawansowanej
b) poznawczy: zapoznanie uczniów z wiedzą krajoznawczą dotyczącą państw niemieckojęzycznych
c) wychowawczy: przełamywanie stereotypów, uprzedzeń do krajów niemieckojęzycznych, motywacja uczniów do dalszej pracy, pozytywne nastawienie do przedmiotu

3. Cele szczegółowe

a) w zakresie rozumienia ze słuchu uczeń powinien:
- rozmieć i reagować na proste polecenia nauczyciela
- rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi kierowane do niego
- po wysłuchaniu  tekstu zrozumieć jego sens ogólny
b) w zakresie rozumienia tekstu uczeń powinien:
- poprawnie przeczytać z globalnym zrozumieniem tekst dostosowany do jego umiejętności językowych
- domyśleć się znaczenia nieznanych słów na podstawie kontekstu lub podobieństw lingwistycznych
c) w zakresie mówienia uczeń powinien:
- komunikować się w prostych  sytuacjach poprzez zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi, wyrażanie w posty sposób swoich opinii
- nawiązywać i podtrzymywać rozmowę
- poprawnie wymawiać słowa i zwroty poznane na zajęciach
d) w zakresie pisania uczeń powinien:
- poprawnie przepisać materiał z tablicy, lub książki
- odpowiadać pisemnie na proste pytania, polecenia
- wypełnić formularz osobowy, napisać kartkę świąteczną, lub z pozdrowieniami, napisać krótki list inicjujący znajomość
e) w zakresie wiedzy o krajach z niemieckiego...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !