Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Maszyny i urządzenia

Data dodania: 2009-06-12 21:52:36
Autor: MAŁGORZATA BŁASZKO

Plan wynikowy dotyczy zajęć w klasie IV technikum drzewnym. Przedmiot nauczany to maszyny i urządzenia.

1.Typ szkoły: Technikum Zawodowe

2.Zawód: technik technologii drewna

3.Przedmiot: maszyny i urządzenia

4.Klasa: IV

5.Numer programu: 2130/T-3/MEN/1997.07.16

6.Nauczyciel: Małgorzata Błaszko

 

NR DZIAŁU

TEMAT DZIAŁU

WYMAGANIA

PODSTAWOWE

WYMAGANIA

PONADPODSTAWOWE

I

Maszyny i urządzenia do produkcji sklejki i lignofolu

 

-wymienić urządzenia do hydrotermicznej obróbki drewna sklejkowego

-wymienić główne elementy budowy przekrawarki do forniru

-podać elementy budowy urządzenia do sortowani forniru

-wymienić elementy budowy urządzenia do brzegowania pasm forniru

-wymienić główne urządzenia linii produkcji sklejki i lignofolu

-charakteryzować działanie wybranego urządzenia linii

-podać główne przepisy bhp podczas pracy na urządzeniach linii

-charakteryzować działanie przekrawarki do forniru 

-analizować różnice budowy

urządzenia do sortowania forniru i urządzenia do brzegowania pasm forniru

-charakteryzować działanie urządzeń linii produkcji sklejki i lignofolu

-analizować parametry technologiczne poszczególnych urządzeń linii 

II

Maszyny i urządzenia do produkcji płyt wiórowych

-wymieniać elementy schematu procesu technologicznego płyt wiórowych

-zdefiniować zastosowanie korowarek

-podać elementy budowy skrawarek do produkcji forniru

-charakteryzować działanie wybranej skrawarki

-wymienić elementy budowy rozdrabniarki wiórów

-podać zastosowanie sortowników

-charakteryzować działanie wybranego sortownika

-wymieniać elementy i ich zastosowanie zaklejarek wiórów

-wymienić rodzaje pras wstępnych

-podać elementy budowy pras głównych

-podać główne parametry technologiczne pras

-wymieniać rodzaje maszyn do uszlachetniania płyt wiórowych

-charakteryzować działanie wybranej maszyny do uszlachetniania płyt wiórowych

-charakteryzować schemat procesu technologicznego

-analizować parametry techniczne korowarek

-charakteryzować działanie skrawarek do produkcji wiórów

-charakteryzować działanie rozdrabniarek wiórów

-analizować różnice budowy sortowników wiórów

-charakteryzować działanie sortowników

-charakteryzować działanie zaklejarek do wiórów

-analizować parametry technologiczne pras

-charakteryzować działanie pras

-analizować różnice budowy maszyn do uszlachetniania płyt wiórowych

-charakteryzować działanie maszyn do uszlachetniania płyt wiórowych

III

Maszyny i urządzenia do produkcji płyt pilśniowych i MDF

- wymieniać elementy schematu procesu technologicznego płyt pilśniowych

-wymieniać elementy budowy oraz główne zespoły

maszyny do produkcji zrębków

-podać przeznaczenie

głównych zespołów sortowników

 do zrębków

-wymienić zasadnicze elementy

 budowy rafinatorów

-podać zespoły i ich przeznaczenie

 termorozwłókniarki

-scharakteryzować działanie

wybranego zespołu

- charakteryzować schemat procesu technologicznego

- analizować parametry techniczne maszyn do produkcji zrębków

- charakteryzować działanie maszyn do produkcji zrębków

-charakteryzować działanie sortowników

-charakteryzować działanie  

rafinatorów

-charakteryzować działanie

zespołów termorozwłókniarki

-analizować parametry techniczne termorozwłókniarki

III

Maszyny i urządzenia do produkcji płyt pilśniowych i MDF

-wymienić zasadnicze elementy i zespoły maszyny formującej

-podać zastosowanie poszczególnych zespołów

-podać elementy budowy pras głównych

-podać główne parametry technologiczne pras

-wymieniać rodzaje maszyn do uszlachetniania płyt pilśniowych

-charakteryzować działanie wybranej maszyny do uszlachetniania płyt pilśniowych

-charakteryzować działanie

zespołów  maszyny formującej

- analizować parametry technologiczne pras

-charakteryzować działanie pras

-analizować różnice budowy maszyn do uszlachetniania płyt pilśniowych

-charakteryzować działanie maszyn do uszlachetniania płyt pilśniowych 

 

IV

Urządzenia do sztaplowania tarcicy

-wymienić główne elementy budowy sztaplarki do tarcicy

-podać zastosowanie sztaplarki do tarcicy

-wymienić elementy i zespoły urządzenia do formowania pakietów

 

-charakteryzować działanie sztaplarki do tarcicy

-charakteryzować działanie urządzenia do formowania pakietów

IV

Obrabiarki i urządzenia do produkcji materiałów podłogowych

-podać główne urządzenia linii do produkcji elementów podłogowych

-podać zastosowanie urządzeń linii do produkcji elementów podłogowych

 

-analizować parametry techniczne urządzeń linii do produkcji elementów podłogowych

-charakteryzować działanie urządzeń linii do produkcji elementów podłogowych

V

Urządzenia do impregnacji drewna

-wymieniać urządzenia stosowane do impregnacji drewna

-charakteryzować działanie wybranego urządzenia do impregnacji drewna

-podać główne zasady bhp podczas pracy na urządzeniach do impregnacji drewna

-charakteryzować działanie urządzeń do impregnacji drewna

-porównywać budowę urządzeń

-analizować główne parametry techniczne urządzeń

VI

Maszyny i urządzenia do wykończania powierzchni

-wymieniać urządzenia do nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych przez zanurzanie

-charakteryzować działanie wybranego urządzenia do nanoszenia przez zanurzanie

-wymieniać rodzaje

polewarek

-charakteryzować działanie urządzeń do nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych przez zanurzanie

-analizować różnice w budowie różnych rodzajów polewarek

-charakteryzować działanie polewarek

 

VI

Maszyny i urządzenia do wykończania powierzchni

-podać główne elementy budowy polewarek

-charakteryzować działanie wybranej polewarki

-wymienić rodzaje walcowych nakładarek materiałów malarskich

- podać główne elementy budowy walcowych nakładarek

-charakteryzować działanie wybranej walcowej nakładarki

- wymienić rodzaje urządzeń do natryskiwania lakieru

- podać główne elementy budowy urządzeń do natryskiwania...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !