Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na proces rozwoju dziecka

Data dodania: 2009-05-29 22:23:34
Autor: Magdalena Bartoszewska

Artykuł przeznaczony jest dla osób pracujących z małymi dziećmi. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi takich osób na związek zachowań dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, dzięki czemu osoby te będą umiały im pomóc.

Twórcą teorii Integracji Sensorycznej jest A. Jean Ayres. Definiuje ona integrację sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc integracja sensoryczna jest taką organizacją wrażeń, by mogły być użyte w celowym działaniu.

Główną częścią mózgu odpowiedzialną za prawidłowy przebieg procesu integracji sensorycznej jest pień mózgu. Jeśli występują zaburzenia integracji sensorycznej to można przypuszczać, iż nie jest on w pełni dojrzały. W takim przypadku wyższy poziom mózgu, kora mózgowa próbuje przejąć funkcję pnia mózgu. Ponieważ jest ona odpowiedzialna za myślenie dziecko ma trudności z automatycznym wykonywaniem czynności ruchowych. Sprawia wrażenie dziecka powolnego, niepewnego i niezgrabnego ruchowo. Jeszcze bardziej sytuację komplikuje potrzeba udziału kory mózgowej w koncentracji uwagi i uczenia się, ponieważ kora zastępując pień mózgu jest zaangażowana w kontrolowanie ruchu, zatem jej udział w procesach związanych z sytuacjami szkolnymi jest ograniczony. Stosując ćwiczenia integracji sensorycznej umożliwiamy dojrzewanie pnia mózgu. Pozwala to na jego właściwą pracę i ruch stanie się bardziej automatyczny. Poza tym kora mózgowa będzie mogła skoncentrować się na zadaniach wynikających z aktywności szkolnej, co przyczyni się do widocznych postępów w nauce szkolnej.

            Proces rozwoju integracji dokonuje się na kilku poziomach. Ayres podkreśla, że adekwatna integracja jest podstawą normalnego uczenia się. Wysoce skomplikowane procesy percepcyjne takie jak percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, zdolność czytania, pisania są zależne od procesów integracyjnych w zakresie podstawowych systemów zmysłowych (czuciowych, przedsionkowych, kinestetycznych, wzrokowych i słuchowych). Aby następował prawidłowy rozwój tych wyższych funkcji musi prawidłowo przebiegać proces integracji sensorycznej w pierwszych kilku latach życia dziecka. Jeżeli wszystkie systemy sensoryczne i procesy integracyjne przebiegają prawidłowo to rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy dziecka dokonuje się bez zakłóceń, a więc z takimi procesami jak percepcja słuchowa, wzrokowa, mowa, zdolność czytania i pisania dziecko nie będzie miało problemów.

            Większość z nas słyszała o pięciu zmysłach – dotyk, węch, smak, słuch, wzrok – ale nie słyszała o trzech układach sensorycznych: dotykowym, sensorycznym, prioprioceptywnym.

Układ dotykowy jest odpowiedzialny za zmysł dotyku....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !