Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Grupy ekologiczne ptaków

Data dodania: 2009-05-27 22:01:02
Autor: Marta Dudzik

Dlaczego ptaki latają i bezbłędnie wracają na miejsce swego urodzenia? To pytania, na które uczniowie klas 6 otrzymają odpowiedź podczas realizacji poniższego konspektu lekcji.

Cele lekcji:

A UCZEŃ:

  • opisuje lot wybranego gatunku ptaków
  • zna podział ptaków ze względu na częstotliwość lotów
  • prowadzi obserwację lotu papierowej jaskółki

B UCZEŃ:

  • wie w jakim celu ptaki odbywają loty
  • wie dlaczego obrączkuje się ptaki

C UCZEŃ:

  • opisuje trasy wędrówek wybranych gatunków ptaków np. bocianów
  • wyjaśnia przyczyny ptasich wędrówek
  • klasyfikuje ptaki do grup ekologicznych

D UCZEŃ:

  • tłumaczy jak ptaki orientują się podczas lotu

Pomoce dydaktyczne: zeszyt ćwiczeń, albumy, atlasy , jaskółki z papieru

Metody: obserwacja ,praca z ćwiczeniami i atlasem ,doświadczenie , pogadanka ,praca w grupach, gra dydaktyczna.

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne:

2. Wykonanie jaskółek z papieru i konkurs lotów

3. Pogadanka na temat po co ptaki latają tak daleko?

4. Podział na grupy i .wykonywanie zadań w ćwiczeniach na podstawie pracy z albumami, ćw.301, 302 - pozytywne i negatywne znaczenie ptaków

5. Pogadanka ta temat :skąd wiemy, że ptaki odbywają loty

 

Opracowała: mgr Marta Dudzik

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !