Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Moje ciało moje zdrowie

Data dodania: 2009-05-21 09:25:12
Autor: Grażyna Jaslar, Joanna Grzegocka

Chciałybyśmy podzielić się z Państwem relacją z przeprowadzanego przez nas od trzech lat konkursu profilaktycznego «Moje ciało moje zdrowie». Konkurs organizujemy dla szkół średnich całego powiatu już od trzech lat. W niniejszym artykule znajda Państwo regulamin konkursu oraz przykładowe testy.

W roku szkolnym 2006/2007 wraz z panią Wicedyrektor, koleżanką z zespołu przedmiotowego, postanowiłyśmy zachęcić nauczycieli biologii ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu prudnickiego do współpracy.

Naszym celem było zorganizowanie szeregu spotkań, w czasie, których w miłej, koleżeńskiej atmosferze moglibyśmy dzielić się wiedzą i zdobytym w pracy doświadczeniem. 

Wystosowałyśmy list do interesującej nas grupy osób. Nauczyciele odpowiedzieli zainteresowaniem. Pierwsze spotkanie zorganizowałyśmy w lutym 2007 roku.

W efekcie pierwszego spotkania ustaliliśmy, że corocznie będziemy zapraszać młodzież do udziału w konkursie, który pozwoli wykazać się wiedzą uczniom realizującym treści nauczania z biologii  w zakresie podstawowym  Tematyka konkursu miała dotyczyć zdrowia i profilaktyki chorób - zagadnień często poruszanych na egzaminie maturalnym.

Praca nad formą konkursu trwa wciąż, choć już odbyły się jego trzy edycje.

Chcemy podzielić się z innymi nauczycielami taką formą sprawdzania wiedzy uczniów.

Młodzież w naszych szkołach chętnie uczestniczy w tym konkursie, bo pozwala on uczniom osiągającym niekoniecznie wysokie wyniki z przedmiotu, wykazać się wiadomościami, które dotyczą bezpośrednio zdrowia jego i najbliższych mu osób. Zwycięzcy nagradzani są pamiątkowym dyplomem i drobnym upominkiem rzeczowym.

Oto pierwszy regulamin konkursu, jaki stworzyliśmy.

I Założenia ogólne

1.        Konkurs „Moje ciało, moje zdrowie" jest konkursem o tematyce prozdrowotnej.

2.        Konkurs jest przeprowadzany w II semestrze roku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych  powiatu prudnickiego wśród uczniów objętych zakresem podstawowym biologii.

II Cele konkursu

1.        Propagowanie zdrowego stylu życia.

2.        Szerzenie znajomości i celowości badań profilaktycznych

3.        Pogłębianie wiedzy o przyczynach i skutkach uzależnień od różnego rodzaju używek

4.        Wdrażanie młodzieży do samodzielności w zakresie udzielania I pomocy.

5.        Krzewienie zainteresowania przedmiotem wśród uczniów kształcących się na poziomie podstawowym z biologii.

III Przebieg konkursu

1.        Konkurs przebiega w dwóch etapach

- I etap - szkolny -   to test zawierający 15-25 pytań na 60 minut

- II etap - międzyszkolny - to praktyczna znajomość zasad udzielania i pomocy - uczeń rozwiązuje zestaw złożony z 3 zadań.

2.        I etap

A) w każdej szkole nauczyciel wyłania chętnych uczniów do rozwiązania testu

B) wszystkie szkoły maja ten sam egzemplarz testowy i ten sam termin jego rozwiązywania

C) szkolna komisja przesyła wynik etapu, wyłaniając 2 najlepszych uczniów z danej szkoły (wraz z ich sprawdzonym testem) do II etapu

3.        II etap

A) uczniowie losują zestawy, w których zawarte są 3 zadania dotyczące udzielania I pomocy oraz problematyki higieny i profilaktyki chorób i uzależnień . Na przygotowanie uczeń ma na 15 minut.

B) Komisja nadzoruje przebieg i poprawność wykonywanych działań

C) Komisja wyłania 3 najlepszych uczniów, którzy zdobyli łącznię (I i II etap) najwięcej punktów.

4.        Laureaci

Nagrodzeni otrzymują cząstkowe oceny celujące z biologii i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe lub sponsorów

Przykładowy test ze szkolnego etapu I edycji konkursu.

Rozwiąż test. Masz na to zadanie 45 minut. Pamiętaj: każde pytanie z podpunktami a, b, c, d ma tylko jedną poprawna odpowiedź. Zakreśl ją krzyżykiem. W razie błędu obwiedź nieprawidłowe zaznaczenie w kółeczko a nowa odpowiedź znowu zaznacz krzyżykiem.

1. Ta witamina wpływa na gospodarkę wapniową, jest niezbędna dla prawidłowego wzrostu kośćca. Mowa tu o witaminie:

a. K   b. PP   c. A   d. D

2. Bez tych pierwiastków nie mogłoby się odbyć w organizmie przewodzenie bodźców:

a. Jod i fluor   b. sod i potas   c. żelazo i siarka   d. Magnez i chlor

3. Szkorbut to choroba spowodowana brakiem:

a. witaminy C   b. jodu   c. Witaminy PP   d. Żelaza

4. Połącz w pary nazwę narządu z choroba mu zagrażającą:

ŻOŁĄDEK

KAMICA

SERCE

NADKWASOTA

OKO

MIAŻDŻYCA

NERKI

JASKRA

5. Co to jest paradentoza:

a. choroba przyzębia   b. Wrzody żołądka   c. Inaczej: gruźlica   d. Rodzaj grypy

6. Pojemność oddechowa płuc to:

a. objętość wymienianego powietrza podczas normalnego wdechu i wydechu
b. objętość powietrza zalegającego w płucach, aby nie zapadały się one
c. objętość wydychana przy pogłębionym wydechu
d. to  samo, co pojemność życiowa płuc

7. Podkreśl wśród wymienionych czynników te, które grożą powikłaniami ze strony układu oddechowego:

a. azbest
b. dym papierosowy
c. drobnoustroje (bakterie i wirusy)
d. szystkie wymienione

8. Wymień cztery czynniki alergenne:

.................................................................................................................................................

9. Uzupełnij tabelkę dotyczącą możliwości przetaczania krwi u ludzi:

Grupa krwi

Może być dawca dla grup

Może być biorcą od

A

 

 

B

 

 

AB

 

 

0

 

 

10. Wymień pięć różnych parametrów wskazujących, że badanie moczu jest prawidłowe.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

11. Węzły chłonne i migdałki to elementy układu:

a. krwionośnego   b. limfatycznego   c. pokarmowego  d. Oddechowego

12. Poniżej wymieniono różne metody diagnostyki chorób. Podkreśl dwie z nich, które mogą służyć przy diagnostyce chorób układu krążenia:

Amniopunkcja, morfologia krwi, cytologia, mammografia, USG

13. Do czynników mogących wywołać choroby genetyczne u człowieka zaliczymy:

a. kwas azotowy (III), promienie uV, promienie gamma
b. kwas siarkowy (VI), tlenek węgla (II), wysoka temperatura
c. kolchicyna, iperyt, kwas szczawiooctowy
d. promienie rtg, kolchicyna, ditlenek węgla

14. Jakie ilości krwinek znajdziemy w prawidłowym badaniu krwi (podkreśl dla każdego rodzaju prawidłową ilość)

Leukocyty            

3 tys./mm3

3 mln/mm3

4-6 tys./mm3

Erytrocyty

2 tys./mm3

4,5-5 mln/mm3

600 tys./mm3

Płytki krwi

1 tys./mm3

300-600 tys./mm3

3 mln/mm3

15. Wykonano pomiary ciśnienia trzem osobom w wieku 40 lat. Kolejne pomiary (1,2,3) wykonywano co godzinę. Określ, czy choroba nadciśnieniowa jest zagrożona osoba A, B czy C?

 

A

B

C

1.

130/90 mm Hg

128/80 mm Hg

160/1000 mm Hg

2.

135/90 mm Hg

130/90 mm Hg

165/100 mm Hg

3.

132/85 mm Hg

135/80 mm Hg

160/95 mm Hg

16. W procesie namnażania się wirusów (fagów zjadliwych) można wyróżnić kilka głównych etapów. Uporządkuj przedstawione poniżej etapy, wpisując w wolne kratki liczby od 1 do 5 tak, aby odzwierciedlały kolejność przebiegu tego procesu.

A. replikacja - przejecie kontroli nad procesami życiowymi komórki, powielenie własnego kwasu nukleinowego, synteza potrzebnych białek

 

B. liza - uwolnienie potomnych bakteriofagów i zniszczenie bakterii

 

C. składanie - formowanie nowego wirusa

 

D. Adsorpcja - przyłączenie się faga do receptora na powierzchni ściany komórkowej gospodarza

 

E. Wnikanie - przenikanie kwasu nukleinowego wirusa do wnętrza zaatakowanej komórki

 

17. Tabela przedstawia cechy charakterystyczne dwóch rodzajów powszechnie stosowanych preparatów medycznych.

cecha

Preparat A

Preparat B

Składniki

Żywe, lecz pozbawione zjadliwości drobnoustroje chorobotwórcze lub ich jady

Gotowe, skierowane przeciw danemu antygenowi przeciwciała

Rodzaj wywołanej odporności

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !