Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konkurs chemiczny

Data dodania: 2009-05-19 22:31:12
Autor: Renata Malecka

Co roku w swojej szkole przeprowadzam szkolny etap konkursu chemicznego. Oto jeden z przykładowych testów przygotowany na konkurs dla gimnazjalistów.

Etap szkolny

rok szkolny 2007/2008

INSTRUKCJA

Czas trwania konkursu 90 min.

 

  • 1. Zestaw składa się z 22 zadań - 20 zadań zamkniętych i 2 zadań otwartych.
  • 2. W zadaniach testowych prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Wybierz ją i zaznacz znakiem „x". Jeśli się pomylisz błędną odpowiedź otocz kółkiem i zaznacz właściwą.
  • 3. Rozwiązania i odpowiedzi do pozostałych zadań wpisz czytelnie w zaznaczonych miejscach.
  • 4. Nie używaj korektora.
  • 5. Możesz korzystać z kalkulatora, układu okresowego pierwiastków, wykresu rozpuszczalności i tabeli gęstości.
  • 6. Maksymalna ilość punktów, którą możesz uzyskać wynosi 40, w tym 20 za zadania zamknięte i 20 za zadania otwarte.
  • 7. Aby zakwalifikować się do etapu rejonowego musisz uzyskać minimum 36 punktów.

Życzymy powodzenia w rozwiązywaniu zadań!

I TEST - ZADANIA ZAMKNIĘTE

1. Spośród wymienionych substancji jedynym gazem mającym wyczuwalną dla nas woń jest:

A  tlenek węgla (II) zwany czadem;

B  tlenek węgla (IV) nazywany inaczej dwutlenkiem węgla;

C  azot;

D  amoniak.

2. Która z podanych niżej substancji pali się w kolbie napełnionej tlenkiem węgla (IV):

A  żelazo;

B  czad;

C  magnez;

D  żadna z wymienionych, bo tlenek węgla (IV) nie podtrzymuje palenia.

3. Jon Al3+ składa się z 14 neutronów oraz:

A  14 protonów i 14 elektronów;

B  14 protonów i 13 elektronów;

C  13 protonów i 10 elektronów;

D  27 protonów i 13 elektronów.

4. Uporządkuj wymienione metale od najmniej do najbardziej reaktywnego:

A  srebro, miedź, glin, magnez, potas;

B  miedź, potas, glin, srebro, złoto;

C  potas, magnez, glin, miedź, platyna;

D  magnez, potas, miedź, glin, platyna.

5. Tlenek pewnego trójwartościowego metalu ma masę cząsteczkową równą 102 u. Metalem tym jest:

A  żelazo;

B  srebro;

C  sód;

D  glin

6. Z 32 g tlenu przereaguje:

A  1 g wodoru;

B  2 g wodoru;

C  4 g wodoru;

D  żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

7. Stężony roztwór H2Oto:

A  nadtlenek wodoru;

B  woda utleniona;

C  perhydrol;

D  nitrogliceryna.

8. Ładunek elektryczny jądra deuteru jest równy:

A  -2;

B  -1;

C  0;

D  +1.

9.  W którym szeregu poprawnie napisano wzory chemiczne, kolejno - wapienia, wapna palonego i wapna gaszonego?

A  CaCl2, CaO, CaSO­4

B  CaO, Ca(OH)2, CaCl2

C  CaCO3, CaSO4, CaO

D  CaCO3, CaO, Ca(OH)2

10.  Który zestaw przedstawia poprawnie uszeregowane promieniowanie według wzrastającego zasięgu i energii?

A  α, γ, β;

B  β, γ, α;

C  α, β, γ;

D  γ, β, α.

11.  Reakcja magnezu z kwasem siarkowym(VI) zachodzi między:

A   kationami magnezu i anionami siarczanowymi(VI);

B   atomami magnezu i anionami siarczanowymi(VI);

C   atomami magnezu i atomami wodoru;

D   atomami magnezu i kationami wodoru.

12.   Do roztworu zawierającego 3 g siarczanu(VI) żelaza(III) i 27 g wody dodano taką samą porcję 20 % roztworu tej samej soli. Stężenie otrzymanego w ten sposób roztworu wynosi:

A   30 %;

B   15 %;

C   1,5 %;

D   3 %.

13.  Jeżeli do określonej ilości roztworu wodorotlenku potasu wprowadzimy nadmiar kwasu siarkowego(VI), to powstanie roztwór o :

A   pH < 7;

B   pH > 7;

C   pH = 7;

D   pH = 10.

14.  Fenoloftaleina przyjmuje malinowe zabarwienie w probówkach z wodą, do których dodano:

A   K2O, Na, Na2O, MgO;

B   SO2, SO3, P2O5;

C   KOH, K, K2O, CO2;

D   NaOH, Cu, Na2O, CuO.

15.  Substancja o nazwie mosiądz to:

A   pierwiastek;

B   związek chemiczny;

C   mieszanina jednorodna;

D   mieszanina niejednorodna.

16.   Stosunek masowy siarki do tlenu w związku o wzorze SO2 wynosi:

A   1:2,

B   1:3,

C   1:1,

D   2:1.

17.   Zawartość procentowa tlenu w wodorotlenku wapnia wynosi:

A   54,05 %,

B   21,62 %,

C   43,24 %,

D   45,94 %.

18.   W którym zestawie związków występują tylko wiązania jonowe?

A   CO2, H2O, NaCl;

B   NaCl, Na2O, K2S;

C   CO2, NaCl, K2S;

D   H2, NaCl, H2O.

19.   Ile można rozpuścić maksymalnie azotanu(V)potasu (KNO3) w temperaturze 700C, w 150g...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !