Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Czynniki wpływające na psychikę młodego człowieka

Data dodania: 2008-01-15 08:36:03
Problemy naszego społeczeństwa obserwujemy na każdym kroku, gwałtowny rozwój techniki, wyzysk przez kraje wysoko rozwinięte krajów biednych, sytuacja gospodarcza coraz gorsza nie tylko w Polsce, ale również na świecie, brak perspektyw w różnych dziedzinach życiowych przejawia się w agresji, depresjach, obojętności, niezdrowejkonkurencji, przemoc itp.
Wstęp

     Problemy naszego społeczeństwa obserwujemy na każdym kroku, gwałtowny rozwój techniki, wyzysk przez kraje wysoko rozwinięte krajów biednych, sytuacja gospodarcza coraz gorsza nie tylko w Polsce, ale również na świecie, brak perspektyw w różnych dziedzinach życiowych przejawia się w agresji, depresjach, obojętności, niezdrowej konkurencji, przemoc itp.

     Dzięki mediom można stwierdzić, że sytuacja w wielu krajach jest podobna, a to, co dzieje się wokół nas wpływa bardzo niekorzystnie na naszą psychikę. Żyjemy w wielkim stresie, pędzie dnia codziennego, co powoduje różne reakcje i zachowania, bardzo często wybuchowe pod byle pretekstem, a odbicie tego widać bardzo wyraźnie w zachowaniach dzieci i młodzieży, a także dorosłych.

      Każdy człowiek to indywidualność i to samo zdarzenie może wpływać na każdego człowieka inaczej, każdy ma swoje poglądy wyuczone, wypracowane na swój sposób. Wartości tych samych ideałów mogą mieć inne znaczenie dla jednostek, grup a nawet regionów czy państw.

Czynniki wpływające na psychikę młodzieży

     Na zdrowie i psychikę młodego człowieka wpływa bardzo wiele czynników już od najmłodszych lat. Im mniej czasu poświęca się wychowaniu tym bardziej młodzież staje się uboższa rozwojowo. Zostawieni młodzi ludzie samym sobie, kształtują swój umysł różnie wedle własnych obserwacji, analiz zależnie od środowisk z jakich się wywodzą, w jakich przebywają; pewien wpływ w kształtowaniu ich psychiki ma także religia, sekty, stopień zaangażowania zarówno rodziny jak i szkoły.

      Obecnie bardzo duży wpływ mają też media, gdzie można oglądać nie zawsze programy prawidłowo odzwierciedlające życie i jego problemy. Wiele konfliktów międzyludzkich nie zawsze przedstawia się bezstronnie, a także zachowania (nie zawsze godne naśladowania) ludzi wykształconych pokazywanych w różnych programach publicystycznych ma różny skutek w kształtowaniu się psychiki młodego człowieka jego poglądów, osobowości.

Moje obserwacje

      Od kilkunastu lat jestem nauczycielem praktycznej nauki zawodu, pozwoliło mi to na obserwację młodzieży w mniejszych grupach i przez kilka godzin w jednym dniu, a także na obserwacji koleżanek i kolegów nauczycieli, a także co niektórych rodziców.

     Przez te kilkanaście lat młodzież bardzo się zmieniła. Brak wyraźnych ideałów, motywów do działania aby osiągnąć cel w życiu, brak wyraźnych norm etycznych doprowadził, że pokolenia kolejne będą widziały sens życia w zabawach, rozrywce, a do pracy i wiedzy nie tylko nie będą miały chęci, ale także brak motywu do jakiegokolwiek działania.

      W zależności z jakich rodzin pochodzi uczeń jego zachowanie, podejście do wykonywanych ćwiczeń na zajęciach są bardzo różne. Również można się przekonać z rozmów o ich poglądach i zapatrywaniach na przyszłość. Z ust młodzieży często padają zdania : „po co się uczyć z tego i tak nie ma pieniędzy”; „ten czy ów skończył studia i nie ma pracy, albo pracuje jako zwykły robol”, „po co się tego przedmiotu uczyć jak to mi się nie przyda w moim zawodzie” itp.

      Uczniowie młodszych klas (najczęściej I-szych) szkół ponadpodstawowych, są jeszcze pod wpływem rodziców, dopiero zaczynają bardziej samodzielnie myśleć i decydować o sobie. Natomiast starsza młodzież ma już własne poglądy na tyle wyrobione, że wydaje się bardzo samodzielna, ale jest to pojęcie nie co mylne.

      Młodzież nie mając gdzie się wypowiedzieć lub się wyżalić bardzo często robi to na moich zajęciach, najczęściej żalą się na nauczycieli, a to są „źle oceniani”, nauczyciele mają „dziwne” lub „zbyt wysokie wymagania”, z roku na rok wystawiają coraz słabsze oceny.

      Bardzo często, gdy chcą aby nauczyciel coś wytłumaczył jeszcze raz, to ten nie ma czasu; ale również są stwierdzenia, że do tej szkoły chodzą bo tak chcieli rodzice, a ich to wcale nie interesuje.

      Dlaczego tak jest a nie inaczej? Na to niema jednolitej odpowiedzi, jest to problem bardzo złożony.

Analiza

Zacznijmy analizować co wpływa na psychikę młodego człowieka poprzez rodzinę, środowisko, szkołę.

- Rodzina -

      W dzisiejszych czasach nie jedna rodzina boryka się z problemami finansowymi, brakiem pracy, bądź jeżeli już tę pracę posiadają to oboje bardzo często pracują ponad godziny, są zmęczeni i to najczęściej powoduje, że zainteresowanie dzieckiem jest okrojone tzn. byle by miało co jeść, w co się ubrać i gdzie spać. Natomiast brak jest kontaktu z dzieckiem, który pozytywnie wpłynąłby na psychikę dziecka tzn. wspólne spacery, rozmowy, zainteresowania, zabawa lub pomoc w nauce.

      Podobne zjawisko braku zainteresowania rozwojem dziecka bywa w domach gdzie rodzice są majętni, mogą pozwolić sobie na wyjazdy z dzieckiem nawet za granicę, ale wszystkie potrzeby dziecka jakie rodzice zapewniają są najczęściej typu materialnego.

      Jeżeli przy dziecku, które nastawiane jest tylko na rozwiązywanie problemów materialnie, to jak ma się nauczyć rozwiązywać problemy które z czasem będą narastały, bo nie wszystkie idzie materialnie załatwić.

      Bardzo często obecnie zdarza się, że rodzice interesują swoją pociechą na początku szkoły średniej, mają bardzo duże wymagania i nadzieje, że ich dziecko będzie miało dobre osiągnięcia w nauce; a jeżeli nie zostają przez dziecko osiągnięte ich marzenia, ambicje to gdy skończy 18 lat zainteresowanie jest bardzo nikłe.

     Rodzice zapominają o swojej roli jaką spełniają w rodzinie i próbują wychowanie zrzucić na szkołę, która tak faktycznie głównie ma uczyć, przekazywać wiedzę i pomagać w wychowaniu.

- Środowisko-

     To nie tylko twór w...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !