Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Teoria wielu inteligencji Howarda Gardnera

Data dodania: 2004-03-16 09:30:00
Howard Gardner prezentuje najbardziej radykalne stanowisko w kwestii istnienia„nietypowych” rodzajów inteligencji. Pracował nad swoim modelem wielorakiej inteligencji przez ponad dwadzieścia lat. Sprzeciwia się on redukowaniu pojęcia inteligencji do jednej, monolitycznej zdolności, w dodatku ściśle powiązanej z rozumowaniem przy pomocy abstrakcyjnych symboli. TEORIA WIELU INTELGENCJI HOWARDA GARDNERA

     Howard Gardner prezentuje najbardziej radykalne stanowisko w kwestii istnienia „nietypowych” rodzajów inteligencji. Pracował nad swoim modelem wielorakiej inteligencji przez ponad dwadzieścia lat. Sprzeciwia się on redukowaniu pojęcia inteligencji do jednej, monolitycznej zdolności, w dodatku ściśle powiązanej z rozumowaniem przy pomocy abstrakcyjnych symboli. Inteligencję definiuje on jako zdolność do rozwiązywania problemów lub wytwarzania nowych produktów. Ponadto uważa on, że tak zdefiniowana inteligencja przejawia się zawsze w określonym środowisku i kontekście kulturowym, zatem może być oceniana jedynie przy uwzględnieniu tych czynników.
     Gardner zaproponował teorię wielorakiej inteligencji, która postuluje istnienie siedmiu odrębnych zdolności:
 1. Inteligencja językowa – umiejętność posługiwania się językiem, wzorami, symbolami, płynna mowa i dobre rozumienie tekstu
 2. Inteligencja matematyczno – logiczna – polega na sprawnym wykonywaniu obliczeń, a także operacji na abstrakcyjnych symbolach. Wraz ze zdolnościami językowymi składa się na to, co zwykle nosi nazwę inteligencji „akademickiej”, czyli takiej, która pomaga człowiekowi w odniesieniu sukcesu w trakcie formalnej edukacji.
 3. Inteligencja muzyczna – to umiejętność wytwarzania i rozumienia treści, których nośnikiem jest dźwięk.
 4. Inteligencja kinestetyczna – to zdolność do rozwiązywania problemów związanych z ruchem i postawą ciała. Cechuje tancerzy, choreografów i sportowców, a także w mniejszym stopniu przeciętnych ludzi.
 5. Inteligencja przestrzenna – to zdolność ułatwiająca orientację w przestrzeni, a także umożliwiająca wykonywanie operacji umysłowych na materiale wyobrażeniowo przestrzennym. Dzięki tej zdolności możemy „myśleć obrazami”, a nie tylko słowami i abstrakcyjnymi symbolami.
 6. Inteligencja intrapersonalna – polega na rozumieniu samego siebie, a zwłaszcza na rozróżnianiu własnych uczuć oraz nastrojów. Umożliwia osiągnięcie wysokiego stopnia samowiedzy i mądrości.
 7. Inteligencja interpersonalna – jest zdolnością do rozumienia relacji międzyludzkich, a także cudzych uczuć, intencji, stanów psychicznych.

Gardner nie twierdzi, że siedem typów inteligencji jest katalogiem wyczerpującym.

INTELIGENCJA JĘZYKOWA

Osoba posiadająca dobrze rozwiniętą inteligencję językową będzie:
 • uczyć się słuchając, pisząc, czytając dyskutując
 • nadawać znaczenie słowu pisanemu i mówionemu w toku przekonywania, zabawy, przekazywania informacji, tworzenia pojęć,
 • naśladować lingwistyczne cechy innych
 • rozwijać własne zastosowania i sposoby rozumienia języka
 • lepiej od innych posługiwać się słowem mówionym i pisanym
 • uważniej słuchać niż inni
INTELIGENCJA MATEMATYCZNO LOGICZNA
Osoba posiadająca dobrze rozwiniętą inteligencję matematyczno – logiczną będzie:
 • przejawiała zdolności do rozumienia i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !