Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Zakres szczegółowych wymagań edukacyjnych z matematyki.

Data dodania: 2006-02-02 15:00:00
Praca ta jest propozycją określenia zakresu wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne z matematyki w II klasie Liceum Ogólokształcącego. Myśle, że podane propozycje staną się dla kolegów i koleżanek fundamentem do opracowania swoich wymagań z tego przedmiotu.

Klasa II

I. FUNKCJA KWADRATOWA

Na ocenę dopuszczającą uczeń:
 • zna określenie funkcji kwadratowej, umie narysować wykres funkcji
 • wie co jest wykresem funkcji kwadratowej
 • umie rozwiązać równanie kwadratowe niezupełne i proste zupełne
Na ocenę dostateczną uczeń ponadto:
 • umie narysować wykres funkcji
 • zna postać kanoniczną funkcji kwadratowej i umie przekształcić postać ogólną do postaci kanonicznej i odwrotnie
 • rozwiązuje zadania prowadzące do równań kwadratowych niezupełnych
 • umie wyznaczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej
 • rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe
 • zna twierdzenie o reszcie i umie je zastosować
Na ocenę dobrą uczeń ponadto:
 • umie wyznaczyć najmniejszą lub największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym
 • zna wszystkie postaci funkcji kwadratowej, umie je zamieniać
 • rozwiązuje proste zadania z treścią prowadzące do poszukiwania ekstremum funkcji kwadratowej
 • rozwiązuje proste układy równań (graficznie i algebraicznie) z których przynajmniej jedno jest stopnia drugiego
 • umie rozwiązać graficznie nierówność typu
Na ocenę bardzo dobrą uczeń ponadto:
 • umie wyprowadzić wzory na pierwiastki trójmianu kwadratowego
 • rozwiązuje zadania prowadzące do równań kwadratowych
 • rozwiązuje zadania prowadzące do nierówności kwadratowych
 • rozwiązuje proste zadania z treścią prowadzące do poszukiwania ekstremum funkcji kwadratowej
 • rozwiązuje zadania z funkcji kwadratowej w tym również z parametr
II. WIELOMIANY
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
 • zna przykłady jednomianów, jednomianów podobnych, sprawnie wykonuje działania arytmetyczne na jednomianach, redukcję jednomianów podobnych
 • oblicza wartość liczbową wyrażenia algebraicznego
 • rozpoznaje dwumiany, trójmiany
 • rozpoznaje wielomiany, dodaje je, odejmuje i mnoży przez liczbę
 • przekształca sumy i różnice wielomianów
 • mnoży wielomian przez dwumian
 • dzieli wielomian przez dwumian
Na ocenę dostateczną uczeń ponadto:
 • zna określenie stopnia wielomianu, rozpoznaje wielomiany zerowe i wielomiany stopnia zerowego
 • zna określenie funkcji wielomianowej i umie podać jej przykłady
 • mnoży wielomiany
 • dzieli wielomiany
 • rozkłada wielomian na czynniki
 • stosuje twierdzenie Bezoute`a do rozkładu wielomianu na czynniki i do obliczania pierwiastków wielomianu
 • stosuje schemat Hornera do dzielenia wielomianu przez dwumian
Na ocenę dobrą uczeń ponadto:
 • zna twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianu i umie je zastosować przy rozwiązywaniu równań
 • sporządza szkice wykresów niektórych funkcji wielomianowych
 • rozwiązuje równania wyższych stopni dane w postaci iloczynowej
 • rozwiązuje nierówności wyższych stopni dane w postaci iloczynowejNa ocenę bardzo dobrą uczeń ponadto;
  • zna twierdzenie o pierwiastkach całkowitych wielomianu i jego dowód i umie je zastosować przy rozwiązywaniu równań
  • zna twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu
  • rozwiązuje równania wyższych stopni
  • rozwiązuje nierówności wyższych stopni
  • stosuje schemat Hornera do rozwiązywania równań i nierówności stopnia wyższego niż drugi
  • zna twierdzenie Bezoute`a i jego dowód
  • rozwiązuje zadania o wielomianach w tym również z parametrem
  III. FUNKCJE WYMIERNE
  Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  • umie określić stopień jednomianu i wielomianu
  • wykonuje działania arytmetyczne na jednomianach i wielomianach
  • oblicza wartości wielomianów dla podanych wartości zmiennych
  • umie skracać i rozszerzać proste wyrażenia wymierne
  • umie sprowadzać proste wyrażenia wymierne do wspólnego mianownika
  • umie dodawać i odejmować proste wyrażenia wymierne
  • rysuje wykres funkcji i odczytuje z niego własności funkcji i zjawisk opisanych przez tę funkcję
  Na ocenę dostateczną...
 • Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


  Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


  Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

  Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !